KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46
tel.: (33) 851 38 41, fax: (33) 851 38 45
e-mail: ksiaznica@kc-cieszyn.pl

Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów

Data aktualizacji: 2009-12-16 13:37:49

kierownik: mgr Łucja Brzeżycka
adres: 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46, pok. nr 29
tel.: +33 851 38 47, +33 851 38 46
faks:. +33 851 38 45
email:  konserwacja@kc-cieszyn.pl

 

Pracownicy:
              mgr Łucja Brzeżycka               email: brzezycka@kc-cieszyn.pl
              mgr Anna Fedrizzi-Szostok    email: fedrizzi@kc-cieszyn.pl
              Dorota Ślusarczyk                   email: slusarczyk@kc-cieszyn.pl

Dział odpowiada za:

 1. stworzenie, coroczne korygowanie i prawidłową realizację perspektywicznego programu ochrony i konserwacji zbiorów Książnicy, w tym:
  a)    tworzenie i przestrzeganie optymalnych warunków ochrony zbiorów, tj. warunków klimatycznych,                         chemicznych, mikrobiologicznych, biologicznych, technicznych, czystości;
  b)     przeprowadzanie doraźnych zabiegów zabezpieczających szczególnie cenne lub uszkodzone materiały oraz   bieżącą konserwację wybranych obiektów;
  c)    administracyjną i organizacyjną obsługę umów o konserwację materiałów bibliotecznych zawieranych przez Książnicę z wyspecjalizowanymi pracowniami;
 2. obsługę pracowni fotograficznej;
 3. magazynowanie, ochronę i bieżąca konserwację powierzonych sobie urządzeń i narzędzi;
 4. ewidencję, ochronę i kontrolę sposobu użytkowania powierzonych sobie materiałów, surowców, odczynników itp.;
 5. zakupy sprzętu, narzędzi oraz materiałów, surowców, odczynników itp. potrzebnych do prac introligatorskich, fotograficznych i konserwatorskich;
 6. instruowanie pracowników Książnicy w zakresie ochrony zbiorów bibliotecznych;
 7. zorganizowanie w Książnicy systemu ochrony przeciwpożarowej i BHP oraz prowadzenie wszystkich bieżących spraw z tego zakresu.


 

 

 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij