KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46
tel.: (33) 851 38 41, fax: (33) 851 38 45
e-mail: ksiaznica@kc-cieszyn.pl

Działalność popularyzacyjna

Data aktualizacji: 2013-10-30 11:06:55

Książnica Cieszyńska, wypełniając rolę wielofunkcyjnego ośrodka naukowego i kulturalnego, dużą wagę przywiązuje do działalności popularyzacyjnej i edukacyjnej. Jej przedmiotem jest szeroko pojęta kultura książki, historia literatury oraz dzieje i kultura Śląska Cieszyńskiego. W tej sferze biblioteka współpracuje z regionalnymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, a przede wszystkimi z instytucjami oświatowymi. Jej oferta jest bowiem w pierwszym rzędzie adresowana do dzieci i młodzieży, stanowiąc dopełnienie realizowanych w szkołach programów edukacji regionalnej oraz dostarczając materiałów poglądowych przy-datnych w procesie nauczania historii, języka polskiego, wychowania plastycznego etc. Co oczywiste, działalność ta, pozwalając na efektywne upowszechnianie wiedzy o zbiorach biblioteki i możliwościach ich wykorzystywania, obliczona jest także na promocję Książnicy Cieszyńskiej i jej oferty.
 

Podstawowym instrumentem wykorzystywanym w działalności popularyzacyjnej są wystawy, organizowane cyklicznie, średnio cztery razy w roku. Poza historią książki, tematyka wystaw osnuta jest wokół dziejów i kultury Śląska Cieszyńskiego. Ekspozycje organizowane w tym cyklu, ukazując bogactwo i otwartość dawnej śląskiej kultury, stanowią istotny element edukacji regionalnej. W programie wystaw nie zapomniano również o szerokiej publiczności kulturalnej. Do niej kierowana jest przede wszystkim wakacyjna oferta biblioteczna: ekspozycje monograficzne, prezentujące szczególnie wartościowe, a przy tym efektowne, bogato ilustrowane materiały. Do tej pory Książnica Cieszyńska zorganizowała łącznie ok. 60 ekspozycji, kilka z nich wyposażając w drukowane katalogi.
 

Ważnym elementem edukacyjnej oferty Książnicy Cieszyńskiej są lekcje biblioteczne, uporządkowane w dwa cykle, poświęcone historii książki, a także zbiorom i działalności samej Książnicy, adresowane do uczniów wszystkich typów szkół. Ukończenie każdego z nich wieńczone jest przyznaniem uczestnikom „Certyfikatu młodego znawcy dawnej książki”.


Także cztery, spośród pięciu zorganizowanych przez Książnicę Cieszyńską konkursów, adresowane były do młodzieży. Przedmiotem dwóch z nich były prace poświęcone historii Śląska Cieszyńskiego, trzeciego – numer gazetki szkolnej o tematyce regionalnej, czwartego – wiedza o dawnej książce i zbiorach Książnicy Cieszyńskiej. Konkurs piąty, którego uczestnikami byli dorośli, nosił tytuł „PRL po cieszyńsku” , a jego celem było pozyskanie do zbiorów biblioteki wspomnień mieszkańców regionu z lat 1945 – 1989.
 

Obok organizowanych regularnie wystaw, lekcji i konkursów, kulturalna oferta Książnicy Cieszyńskiej obejmuje także imprezy okazjonalne, przygotowywane najczęściej w ramach miejskich świąt, takich jak „Skarby z Cieszyńskiej Trówły”, „Święto Trzech Braci”, „Festiwal Nauki” etc. Znajdują się wśród nich różnego typu pokazy, warsztaty, prelekcje, publiczne dyskusje, spotkania autorskie czy promocje nowych publikacji.


*


Promując cieszyńskie dziedzictwo kulturalne, Książnica wychodzi daleko poza granice regionu. Celowi temu służą przede wszystkim dostępne już od 1997 r. i stale rozbudowywane serwisy internetowe, w wersji polsko- i niemieckojęzycznej, które, poza obszernymi materiałami na temat zbiorów Książnicy, jej historii i działalności, zawierają także katalogi (w wersji on-line i w postaci zdigitalizowanych kartotek), witryny, w których udostępniono wirtualne prezentacje kilku spośród zorganizowanych przez Książnicę wystaw, a także „Cieszyńską Bibliotekę Wirtualną”, serwis zawierający blisko 80 zdigitalizowanych publikacji składających się na kanon dawnej cieszyńskiej literatury historycznej.  Niepowtarzalną okazję do promocji Książnicy Cieszyńskiej stworzył także jej udział w Targach Książki Frankfurt’ 2000, na które cieszyńska placówka zaproszona została w prestiżowym gronie ośmiu polskich bibliotek naukowych.
 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij