KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46
tel.: (33) 851 38 41, fax: (33) 851 38 45
e-mail: ksiaznica@kc-cieszyn.pl

Lekcje biblioteczne

Data aktualizacji: 2015-12-30 09:54:30

INFORMATOR O LEKCJACH BIBLIOTECZNYCHKsiążnica Cieszyńska zaprasza do udziału w lekcjach bibliotecznych poświęconych dziejom książki, kulturze piśmienniczej i historii Śląska Cieszyńskiego. Lekcje mają charakter wykładów i pogadanek ilustrowanych pokazami multimedialnymi oraz demonstracjami praktycznego korzystania ze zbiorów. Urozmaicenie lekcji prezentacją oryginalnych starych druków i rękopisów ze zbiorów Książnicy jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym bibliotekarzem.


Lekcje odbywają się w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej, przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie. Udział w lekcji wymaga wcześniejszego uzgodnienia jej terminu z bibliotekarzem prowadzącym. Lekcje trwają ok. 45 minut i dotyczą tematyki określonej w poniższym programie. Na specjalne życzenie Książnica zorganizować może również lekcje poświęcone innym zagadnieniom, wiążącym się z profilem jej zbiorów.


Wysokość należności za lekcje i warsztaty oraz bilety wstępu na organizowane przez Ksiąznicę Cieszyńską wystawy określa cennik, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 07/2015 dyrektora Książnicy Cieszyńskiej z dnia 4 grudnia 2015 r.

 

PROGRAM LEKCJI

 

TEMAT
PROWADZENIE
UWAGI
 
            Blok 1: Kurs historii książki
 
Książkaw starożytności
Jolanta Sztuchlik
tel. 85-13-843
 
Systematyczny kurs wiedzy o historii książki i literatury adresowany głownie do uczniów gimnazjów i szkół średnich..

Po jego ukończeniu Uczestnikom zajęć wystawiane będą indywidualne

Certyfikaty młodego bibliologam,

a Opiekun grupy otrzyma świadectwo zorganizowania kursu z dziedziny

historii książki.
 
 
 

Liczba Uczestników jednej lekcji nie powinna przekraczać 30.

Książka średniowieczna
Jolanta Sztuchlik
tel. 85-13-843
Książka renesansowa
Anna Rusnok
tel. 85-13-841
Książka barokowa
Anna Rusnok
tel. 85-13-841
Książka oświeceniowa
Anna Rusnok
tel. 85-13-841
Książka epoki romantyzmu
Halina Morawiec
tel. 85-13-841
Książka epoki pozytywizmu
Halina Morawiec
tel. 85-13-841
 
            Blok 2: Wybrane zagadnienia bibliotekarstwa i bibliofilstwa
 
Od rękopisu do CD-ROMU – czyli gawędy o dawnej i nowej książce

Lekcja prezentuje historię książki od czasów najdawniejszych do współczesności. Rozwój pisma, materiałów pisarskich, wynalazek druku jako czynniki warunkujące ewolucję formy książki.

Anna Rusnok
tel. 85-13-843
 

Lekcje adresowane do uczniów w różnym wieku.

Ich program może być dowolnie konstruowany przez Opiekunów grup szkolnych. Udział w co najmniej pięciu lekcjach uprawnia ich Uczestników

do otrzymania
indywidualnych

Certyfikatów młodego znawcy dawnej książki.

Opiekunowi grupy wystawione zostanie w takim przypadku świadectwo zorganizowania zajęć z dziedziny
kultury książki

 
 
Szlachta cieszyńska – tajemnice warsztatu heraldyka i genealoga

Bogato ilustrowana prezentacja źródeł do dziejów szlachty cieszyńskiej z przykładami jej dawnych siedzib, herbów, portretów.

Krzysztof Kleczek
tel. 85-13-843
Ks. Leopold Jan Szersznik i jego biblioteka
Życie i dzieło jednego z najwybitniejszych obywateli  Cieszyna.
Anna Rusnok
tel. 85-13-843

„Habent sua fata libelli” – losy książek i ich właścicieli

O znakach własnościowych umieszczanych w książkach i o tym jak wiele można się z nich dowiedzieć.

Anna Rusnok
tel. 85-13-843
Dawne zdobnictwo książkowe

Książka jako dzieło sztuki – rodzaje i techniki wykonywania opraw i ilustracji.

Anna Rusnok
tel. 85-13-843

„Koń jaki jest każdy widzi” czyli wydawnictwa encyklopedyczne od starożytności do współczesności

O sztuce skutecznego informowania – Sposoby porządkowania i upowszechniania informacji przed powstaniem internetu.

Halina Morawiec
tel. 85-13-841
Historia Książnicy Cieszyńskiej

Historia najmłodszej biblioteki na Śląsku Cieszyńskim o najstarszych i najcenniejszych zbiorach

Wojciech Grajewski
tel. 85-13-842

Zbiory specjalne w bibliotekach – czym są i jak należy je opracowywać i udostępniać?

Czy książka wydana np. w 1897 roku to starodruk? Czy rękopis musi być napisany ręcznie? Co to jest DŻS? – Podczas lekcji padną odpowiedzi nie tylko na te pytania

Anna Rusnok
tel. 85-13-843

 

Bibliografie, katalogi, kartoteki i bazy danych, czyli jak korzystać ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej*

Vademecum początkującego czytelnika biblioteki naukowej – przydatne nie tylko dla korzystających z Książnicy Cieszyńskiej

* W lekcji mogą brać udział tylko uczniowie gimnazjów i szkół średnich w grupach nie większych niż 15 osób.
 
Halina Morawiec
tel. 85-13-841
Konserwacja dawnej książki**

Wizyta w pracowni konserwatorskiej, w której uczestnicy lekcji mogą zobaczyć urządzenia, narzędzia i materiały wykorzystywane w procesie konserwacji oraz zapoznać się z jej poszczególnymi etapami.

**W lekcjach – odbywających się tylko w pierwsze czwartki miesiąca - mogą brać udział wyłącznie uczniowie gim-na­zjów i szkól średnich w grupach nie większych niż 10 osób.

 
Łucja Brzeżycka
tel. 85-13-847
 
            Blok 3: Z historii Śląska Cieszyńskiego
 
 
O cieszyńskich Piastach i ich Księstwie

Księstwo Cieszyńskie pod panowaniem Piastów
 – o tym kto założył Cieszyn, a kto Księstwo Cieszyńskie. O dawnych władcach i ich poddanych

Wojciech Grajewski
tel. 85-13-842
 
 

Lekcje adresowane do uczniów w różnym wieku.

Ich program może być dowolnie konstruowany przez Opiekunów grup szkolnych. Udział w co najmniej trzech lekcjach uprawnia ich Uczestników
do otrzymania
indywidualnych

Certyfikatów młodego regionalisty.

Opiekunowi grupy wystawione zostanie w takim przypadku świadectwo zorganizowania zajęć z zakresu
historii regionu

 
Gdy na zamkowej wieży złocił się cesarski sztandar

Księstwo Cieszyńskie pod panowaniem Habsburgów. O czasach, gdy stolicą był Wiedeń, a na ulicach Cieszyna słychać było język niemiecki

Wojciech Grajewski
tel. 85-13-842
 
Cieszyńscy legioniści
Legiony Polskie 1914-1917. Udział Cieszyniaków w I wojnie światowej.
Krzysztof Kleczek
tel. 85-13-843
 
1918-1920. Konflikt, który podzielił Śląsk Cieszyński

Rozpad Monarchii Habsburgów i przebieg polsko-czechosłowackiego sporu o granice na Śląsku Cieszyńskim po zakończeniu I wojny światowej

Wojciech Grajewski
tel. 85-13-842
 
      Zaolzie 1938

Próba przybliżenia wciąż mało znanej karty z naszej niedawnej historii.

Anna Rusnok
tel. 85-13-843
 
Tradycje turystyczne na Śląsku Cieszyńskim    
Rozwój turystyki do 1939 r. w świetle artykułów i publikacji o tematyce turystycznej znajdujących się w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej
Krzysztof Kleczek
tel. 85-13-843

 

 

 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij