KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46
tel.: (33) 851 38 41, fax: (33) 851 38 45
e-mail: ksiaznica@kc-cieszyn.pl

Wystawy

Data aktualizacji: 2017-04-18 10:22:22

 

2017

- Ślązakowcy. Powstanie, rozwój i zmierzch ruchu kożdoniowskiego

 

2016

- In hoc signo vinces. Chrześcijańskie dziedzictwo w nauce i kulturze polskiej
- Miejsca wyobrażane, miejsca odkrywane. Obraz świata w dawnej książce ilustrowanej
- Budziciele. W 125 rocznicę śmierci Pawła Stalmacha

 

2015

- By nigdy nie zapomnieć. Niemieckie zbrodnie na Śląsku Cieszyńskim (1939-1945)
- Hebraika w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej
- Cieszyńskie introligatorstwo
- Czas jest wszystkim. Kalendarze w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej od XVI wieku po współczesność

 

2014

- Leopold Jan Szersznik i jego epoka
- Klasztor bez biblioteki jest jak twierdza bez zbrojowni
- I wojna światowa z bliska i daleka. Dramat wielkiej wojny oczami cieszyńskich Polaków
-  Cieszyńscy żołnierze Niepodległości
- Najstarsze, największe, najcenniejsze…Cymelia i osobliwości ze zbiorów Ksiąznicy Cieszyńskiej

 

2013

- Między historią a mitem. "Dobre austrickie czasy" na Śląsku Cieszyńskim
- W świecie myśli zapisanych
- "Łysa Góra, piękna góra, kopieczku wysoki..." Z dziejów turystyki na Śląsku Cieszyńskim
- "Możnego króla wiekopomne dzieła..." Odsiecz wiedeńska 1683 w publicystyce i literaturze współczesnych
- Świadomość wspólnego dobra. W dziesięciolecie istnienia Donacji im. Zbigniewa Michejdy

 

2012

- Wiek totalitaryzmów. Kiedy Bóg umiera...
- "Kresowe stanice". 100-lecie harcerstwa na Ślasku Cieszyńskim
- Na drodze do zapomnienia. Polacy na Zaolziu w latach 1920-1989
- Zaolzie teraz

 

2011

- Śladem Czarnej Julki. Karwina z czasów dzieciństwa Gustawa Morcinka
- Machiny, balony, lokomobile. Z książką techniczną przez wieki.
- Między Cieszynem a Sopotem. Życie i działalność Jóżefa Golca
 

2010

- Książki, które stworzyły Europę
- Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego
- Niespełnione nadzieje. Śląsk Cieszyński w latach 1945-1947
- Cieszyn teatralny

  

2009

- Szkolne lektury Polaków
- „Sola scriptura” – reformacja i kontrreformacja w literaturze XVI i XVII wieku
- 2071 okupacyjnych nocy. Śląsk Cieszyński w latach 1939-1945
- Dějiny Těšínského Slezska ve fondu a činnosti Těšínské historické knihovny (wystawa planszowa dla Biblioteki Głównej ČAV w Pradze).

 

 

2008

- Robinson Crusoe i siedmiu krasnoludków. Dawna literatura dziecięca i młodzieżowa
- „Ta czcionka, ta oprawy mistrzowska robota!” – sztuka książki
- W drodze do Ziemi Obiecanej – cieszyńscy Polacy w latach 1848-1918

 

 

2007

- Józef Ignacy Kraszewski i jego księgozbiór. W 120 rocznicę śmierci pisarza
- Źródła do dziejów Cieszyna. Z tajemnic warsztatu historyka regionalisty
 - „Cieszyn adieu!” - druki bibliofilskie ze zbiorów Janusza Kożusznika z Katowic

 

 

2006

- Autografy w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej od XVI do XX w.
- Został z nami. Spotkania Cieszyniaków z Janem Pawłem II
- Czarna sztuka
- Cieszyńskie rody. Buzkowie

 

 

2005

- „Ta książka jest moją własnością”. Ekslibrisy od XVI w. do współczesności”
- Cieszyńskie biografie
- Granice wytyczane słowami
- Cieszyńska Macierz

 

 

2004

- „Koń jaki jest każdy widzi”, czyli wydawnictwa encyklopedyczne od starożytności do współczesności
- Cieszyńscy legioniści
- Szlachta Księstwa Cieszyńskiego. Tajemnice warsztatu genealoga i heraldyka
- Książnica Cieszyńska – pierwsze dziesięciolecie

 

 

2003

- Hań downi na dziedzinie. Cieszyńskie piśmiennictwo etnograficzne
- Archiwum i biblioteka parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie
- Cieszyńskie rody. Michejdowie
- Zaolzie 1938. Dokumenty -  relacje - opinie
- Bukowina – Europa w miniaturze
- Obrazy i obrazki Józefa Mackowskiego
- Projekty kostiumów filmowych Barbary Ptak.

 

 

2002

- „…publico Teschinensii urbis usui…”
- Książka cieszyńska 1990-2001
- Wędrówki książek. Źródła pochodzenia bibliotecznych zbiorów Leopolda Jana Szersznika
- Podziemie zbrojne na Podbeskidziu w latach 1939-1947

 

 

2001

- „…Chociażbyś przeszedł cały świat nie znajdziesz piękniejszego…” – Śląsk Cieszyński w ikonografii
- Duchowe źródła kultury cieszyńskiej
- Cena naszej wolności. Polska w latach 1980-1982

 

 

2000

- W ogrodzie Białego Kruka
- Katyń – prawda i pamięć
- Autoportret regionu. Śląsk Cieszyński w świetle współczesnych druków promocyjnych
- Znów minie wiek… Literatura polska na Śląsku Cieszyńskim 1920-2000
- Prasowy boom. Czasopiśmiennictwo Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku

 

 

1999

- Sprawozdania szkół Śląska Cieszyńskiego
- Od antyku do oświecenia : utwory dramatyczne w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej
- Ekonomija domowa czyli przepisy tyczące się gospodarstwa wiejskiego i domowego
- Cieszyńscy nauczyciele

 

 

1998

- Piśmiennictwo pozytywizmu
- Dzieła wybitnych drukarzy XVI i XVII w. w zbiorach Biblioteki Tschammera
- Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim

 

 

1997

- Czasopiśmiennictwo Śląska Cieszyńskiego w latach 1848-1920
- Dawna książka podróżnicza   
- Antwerpska oficyna Krzysztofa Plantina
- Ks. Leopold J. Szersznik i jego dzieło

 

 

1996

- Książka epoki romantyzmu
- Dawna książka przyrodnicza
- Zabytkowe biblioteki Cieszyna

 

 

1995

- Książka epoki oświecenia
- Żywoty świętych
- Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych

 

 

1994

- Przyszłość przeszłości
- Książka epoki baroku
- Dawne dziejopisarstwo Śląska
- Dawna książka francuska
 

 

 

 

 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij