KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46
tel.: (33) 851 38 41, fax: (33) 851 38 45
e-mail: ksiaznica@kc-cieszyn.pl
Strona główna  >  Ogłoszenia  >  

"Dzieje Cieszyna" już w sprzedaży

Data aktualizacji: 2014-07-03 12:19:20

 

 

W styczniu 2011 r. nakładem Książnicy Cieszyńskiej ukazało się drugie wydanie długo oczekiwanej syntezy pt.: „Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych”. Opracowanie przygotowane zostało przez zespół autorski w składzie: Marzena Bogus, Bogusław Czechowicz, Łucja Dawid, Aleksander Dorda, Wacław Gojniczek, Jerzy Gorzelik, Zofia Jagosz-Zarzycka, Stefan Król, Wiesław Kuś, Irena Kwaśny, Bożena Małachowska, Michael Morys-Twarowski, Krzysztof Nowak, Idzi Panic oraz Janusz Spyra. Całość zredagowana została przez Idziego Panica, który w latach 2000-2010 kierował zespołem badaczy przygotowujących monografię. W efekcie przeprowadzonych wówczas kwerend archiwalnych w Polsce, Czechach, Niemczech, Austrii, Słowacji, a także we Włoszech i Szwecji, prace nad syntezą dziejów Cieszyna zdołano oprzeć na wszechstronnej, bogatej i w znacznej części nieznanej do tej pory podstawie źródłowej. Przyniosło to istotny postęp badawczy i pozwoliło autorom monografii w sposób pełny naświetlić wszystkie aspekty dziejów miasta, od jego środowiska przyrodniczego, rozwoju przestrzennego i ustroju poczynając, przez historię polityczną, gospodarczą, społeczną, dzieje oświaty i kultury, a na miejskiej mitologii i heraldyce kończąc.

 

Synteza, wydana w ramach Jubileuszu 1200-lecia legendarnego założenia Cieszyna, obejmuje trzy tomy, liczące – odpowiednio – 424, 480 i 792 strony formatu 17x24 cm. Została wydrukowana na papierze kredowym 130 g i zaopatrzona w twardą, szytą oprawę. Projekt jej szaty graficznej opracował Tomasz Kipka.

 

W przeciwieństwie do wydania pierwszego, które ukazało się staraniem Urzędu Miejskiego w Cieszynie i nie trafiło do obiegu księgarskiego, wydanie drugie przeznaczone zostało do sprzedaży. Monografię nabyć można w Czytelni Ogólnej Książnicy Cieszyńskiej za cenę 180 zł, przy czym indywidualni nabywcy premiowani są egzemplarzem jednego, wybranego przez nich wydawnictwa Książnicy Cieszyńskiej z lat 2004-2010. Książkę zamawiać można również pocztą elektroniczną (administracja@kc-cieszyn.pl) lub zwykłą (Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn). Nabywcy przesyłana jest ona wówczas za zaliczeniem pocztowym, lub – w razie zamówień z zagranicy – po dokonaniu stosownej, obejmującej także koszty przesyłki, wpłaty na konto Książnicy Cieszyńskiej. W przypadku zakupu co najmniej trzech egzemplarzy monografii Książnica Cieszyńska dopuszcza możliwość negocjowania jej ceny; w takim przypadku zakup publikacji nie jest premiowany gratisowym egzemplarzem innego wydawnictwa.

 


 Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych : praca zbiorowa / pod red. Idziego Panica. T. 1, Dzieje Cieszyna od zarania do schyłku średniowiecza (1528) / Idzi Panic ; przy współpracy Bogusława Czechowicza, Aleksandra Dordy, Zofii Jagosz-Zarzyckiej, Wiesława Kusia, Bożeny Małachowskiej i Janusza Spyry. T. 2, Cieszyn w czasach nowożytnych 1528-1848 / Wacław Gojniczek, Janusz Spyra ; przy współpracy Marzeny Bogus, Jerzego Gorzelika i Ireny Kwaśny. T. 3, Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczypospolitej / Marzena Bogus, Łucja Dawid, Wacław Gojniczek, Stefan Król, Irena Kwaśny, Michael Morys-Twarowski, Krzysztof Nowak, Idzi Panic, Janusz Spyra. - Wyd. 2
Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2010 (Cieszyn : Przedsiębiorstwo Poligraficzne Modena). - 3 t. (408 s., [16] s. tabl. ; 474 s., [16] s. tabl. ; 775 s., [16] s. tabl.) ; 25 cm    ISBN 978-83-927052-6-0

 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij