KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46
tel.: (33) 851 38 41, fax: (33) 851 38 45
e-mail: ksiaznica@kc-cieszyn.pl
Strona główna  >  Mapa strony

Mapa strony

•  O bibliotece
Historia
Status prawny
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura
Administracja
Dział Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów
Dział Zbiorów Specjalnych
Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów
Rada Programowa
Lokalizacja i kontakt
Plan biblioteki
•  Zbiory
Kolekcje zabytkowe
Biblioteka Leopolda Jana Szersznika
Biblioteka Czytelni Ludowej
Biblioteka Józefa Ignacego Kraszewskiego
Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
Biblioteka Dekanatu
Biblioteka Tadeusza Regera
Biblioteka pomuzealna
Gromadzenie
•  Działalność
Ochrona i konserwacja zbiorów
Opracowanie zbiorów
Katalogi
Działalność dokumentacyjna
Bibliografia książki cieszyńskiej 1990-2001
Bibliografia zawartości Kalendarza Cieszyńskiego
Bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego za lata 1996-1999
Bibliografia Książnicy Cieszyńskiej
Działalność naukowa
Konferencje
Wydawnictwa
Działalność popularyzacyjna
Lekcje biblioteczne
Wystawy
Wystawy wirtualne
„Źródła do dziejów Cieszyna. Z tajemnic warsztatu historyka regionalisty”
„Cieszyńskie rody. Michejdowie”
„Cieszyńskie rody. Buzkowie”
„Cieszyńscy legioniści”
„Zaolzie 1938. Dokumenty – relacje – opinie”
„O konserwacji zbiorów”
"W bibliotece J. I. Kraszewskiego"
Regulamin imprez
Udostępnianie zbiorów
Czytelnia Ogólna
Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Regulamin udostępniania zbiorów
Cennik usług
•  Projekty
Historyczne księgozbiory Cieszyna na tle śląskim
Wyniki projektu
Bibliografia i targi książki cieszyńskiej
Bibliografia książki cieszyńskiej 1990-2001
Elektroniczny słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego
Elektroniczny słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego
Bibliotheca Tessinensis
Program digitalizacji zbiorów
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego
Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line
Cieszyn 1918. Polski my naród, polski lud
Zaolzie teraz
•  Siedziba
Wirtualne spacery
Biblioteka Szersznika
Czytelnia zbiorów specjalnych
Czytelnia ogólna
Pracownie konserwatorskie
Pracownia introligatorska
Hall parter
Hall piętro 1
Hall piętro 2
•  Polityka prywatności

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij