Nabytki Książnicy Cieszyńskiej

Data aktualizacji: 2018-06-28 14:37:14

Przystępujemy do publikowania list nabytków Książnicy Cieszyńskiej, zawierających nie tylko nowości wydawnicze, ale – w wielu przypadkach – książki, które opublikowane zostały przed laty, dopiero w ostatnim jednak czasie udało się je pozyskać do zbiorów Książnicy. Nie są to też oczywiście wszystkie nabytki, a tylko ich wybór dokonany na podstawie kilku dających się zdefiniować kryteriów, a mianowicie: regionalna tematyka, wartość merytoryczna i ograniczone możliwości dostępu (czyli mały nakład i związane z nim niewielkie szanse znalezienia danego tytułu w innych bibliotekach, czy tez na rynku księgarskim). Pozostałych nowości szukać należy w katalogach on-line Książnicy Cieszyńskiej. Kolejne wykazy nabytków ogłaszane będą co miesiąc.

 

2018
►STYCZEŃ ►LUTY ►MARZEC ►KWIECIEŃ ►MAJ ►CZERWIEC
►LIPIEC ►SIERPIEŃ ►WRZESIEŃ ►PAŹDZIERNIK ►LISTOPAD ►GRUDZIEŃ

  

2017
►STYCZEŃ ►LUTY ►MARZEC ►KWIECIEŃ ►MAJ ►CZERWIEC
►LIPIEC ►SIERPIEŃ ►WRZESIEŃ ►PAŹDZIERNIK ►LISTOPAD ►GRUDZIEŃ

 

2016
►STYCZEŃ ►LUTY ►MARZEC ►KWIECIEŃ  ►MAJ ►CZERWIEC
►LIPIEC ►SIERPIEŃ ►WRZESIEŃ ►PAŹDZIERNIK ►LISTOPAD ►GRUDZIEŃ

  

2015
►STYCZEŃ ►LUTY ►MARZEC ►KWIECIEŃ ►MAJ ►CZERWIEC
►LIPIEC ►SIERPIEŃ ►WRZESIEŃ ►PAŹDZIERNIK ►LISTOPAD ►GRUDZIEŃ

   

2014
►STYCZEŃ ►LUTY ►MARZEC ►KWIECIEŃ ►MAJ ►CZERWIEC
►LIPIEC ►SIERPIEŃ ►WRZESIEŃ ►PAŹDZIERNIK ►LISTOPAD ►GRUDZIEŃ

  

2013
►STYCZEŃ ►LUTY MARZEC ►KWIECIEŃ ►MAJ ►CZERWIEC
►LIPIEC ►SIERPIEŃ ►WRZESIEŃ ►PAŹDZIERNIK ►LISTOPAD ►GRUDZIEŃ

 

2012
STYCZEŃ ►LUTY ►MARZEC ►KWIECIEŃ ►MAJ ►CZERWIEC
►LIPIEC ►SIERPIEŃ ►WRZESIEŃ ►PAŹDZIERNIK ►LISTOPAD ►GRUDZIEŃ

    

2011
STYCZEŃ ►LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ