“Epigramma in turrim curiae Teschinensis” – w 230 rocznicę wielkiego pożaru Cieszyna

W piątek 22 lutego 2019 r. o godz. 17.00 Książnica Cieszyńska zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Cymelia i osobliwości w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej”. Tym razem zostanie ono poświęcone wyjątkowemu sposobowi odzwierciedlenia tragicznych i chwalebnych wydarzeń w dziejach Cieszyna, który przybliży Aleksandra Golik-Prus. Zaskakujący dla współczesnego odbiorcy może być fakt...