O konserwacji najstarszych ksiąg

Najbliższe spotkanie z cyklu „Cymelia i osobliwości Książnicy Cieszyńskiej” poświęcone zostanie konserwacji najstarszych, drukowanych ksiąg ze zbiorów Książnicy. Odbędzie się ono 29 marca 2019 roku o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej Wykład i prezentację przeprowadzą Łucja Brzeżycka i Anna Fedrizzi-Szostok.     Inkunabuły – najstarsze księgi drukowane są...