„De genealogia deorum gentilium” – najważniejsze renesansowe dzieło mitograficzne w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

W księgozbiorze Leopolda Jana Szersznika znajduje się niezmiernie cenny i rzadki egzemplarz najważniejszego dzieła humanistycznej mitografii – słynnej Genealogii bóstw pogańskich pióra Giovanniego Boccaccio. Egzemplarz, który Szersznik włączył do swojej kolekcji został wydany – zgodnie z informacją widniejącą w kolofonie – w listopadzie 1511 r. Dzieło ukazało się w Wenecji...

Główne dzieło ojca archeologii i historii sztuki w księgozbiorze Leopolda Jana Szersznika

W księgozbiorze Leopolda Jana Szersznika znajduje się jedno z najwcześniejszych wydań przełomowej pracy Johanna Joachima Winckelmanna – Geschichte der Kunst des Alterthums (Historia sztuki w starożytności). Monografia poświęcona sztuce starożytnej pióra Winckelmanna została opublikowana w 1764 r. i należy do ścisłego kanonu najważniejszych dzieł nowożytnej literatury europejskiej. Leopold Jan Szersznik,...