Wykład III: Arystoteles – od krytyki Platona do systemu realizmu

Zapraszamy Państwa do zaznajomienia się z zestawem materiałów poświęconych tematyce trzeciego wykładu Akademii Filozoficznej, który dotyczył omówieniu podstaw systemu filozoficznego największego autorytetu naukowego świata starożytnego – Arystotelesa. Arystoteles, zwany również Stagirytą, będąc najwybitniejszym z uczniów Platona, zapisał się jednocześnie w dziejach jako najgruntowniejszy krytyk nauk mistrza oraz twórca systemu realizmu...