Wykład IV: Św. Augustyn – mistrz Ojców Kościoła

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowymi materiałami edukacyjnymi dotyczącymi tematyki czwartego wykładu Akademii Filozoficznej, który poświęcony był omówieniu najistotniejszych aspektów myśli jednego z największych chrześcijańskich myślicieli w dziejach – św. Augustyna. Augustyn był największym erudytą wśród łacińskich Ojców Kościoła, a nabyta przezeń filozoficzna i retoryczna wiedza świata starożytnego, posłużyła...