Wykład V: System św. Tomasza z Akwinu jako synteza wiedzy średniowiecznej

Zapraszamy Państwa do zaznajomienia się z kolejnym zestawem materiałów edukacyjnych dotyczących tematyki piątego wykładu Akademii Filozoficznej, który w całości poświęcony był omówieniu kluczowych elementów myśli św. Tomasza z Akwinu, stanowiącej do dnia dzisiejszego podstawę oficjalnej doktryny Kościoła rzymskokatolickiego oraz drugi z najważniejszych – obok św. Augustyna – systemów filozofii chrześcijańskiej...