Złote arcydzieło średniowiecznej hagiografii

W kolekcji inkunabułów Książnicy Cieszyńskiej znajdują się dwa XV-wieczne wydania najpopularniejszego w czasach dojrzałego średniowiecza zbioru żywotów świętych – słynnej Złotej legendy Jakuba de Voragine. Pierwsze z nich pochodzi z księgozbioru Leopolda Jana Szersznika i stanowi jedną z najcenniejszych ozdób wytrawnej kolekcji inkunabułów pomieszczonych w dziele Antiquitates Typograohicae. Na podstawie...

Wiek Ludwika XIV – arcydzieło oświeceniowej historiografii w księgozbiorze Leopolda Jana Szersznika

Jak wiadomo, Leopold Jan Szersznik żył w epoce Oświecenia i sam był zarówno wybitnym reprezentantem tej formacji myślowej, jak i nieodrodnym dzieckiem swych czasów. Czas jego młodości zbiegł się z narodzinami epoki, okres dojrzewania przypadł na apogeum „wieku świateł”, zaś schyłek jego życia zbiegł się z kresem i wyczerpaniem ideologii...

Dzieła wszystkie Giovanniego Pico Della Mirandoli w księgozbiorze Leopolda Jana Szersznika

Wśród licznych arcydzieł najwybitniejszych twórców epoki Odrodzenia zgromadzonych w bibliotece Leopolda Jana Szersznika (M. Ficino, Erazm z Rotterdamu, M. Luter, Ph. Melanchton, G. Pomponazzi, G. Vasari i in.) na szczególną uwagę zasługuje szwajcarska edycja Dzieł wszystkich czołowego teoretyka włoskiego humanizmu – Giovanniego Pico della Mirandoli. Łacińskie wydanie Opera omnia Ioannis...

Najstarszy łaciński podręcznik retoryki w księgozbiorze Leopolda Jana Szersznika

W cennej kolekcji starych druków zgromadzonej przez Leopolda Jana Szersznika znaleźć można najstarszy zachowany rzymski podręcznik nauki retoryki zatytułowany Rhetoricorvm M. Tulii Ciceronis ad C. Herennium libri IIII. Egzemplarz nabyty przez Szersznika został wydany w Kolonii w 1535 r. i ukazał się nakładem oficyny wydawniczej Ioannesa Gymnicusa. Szersznikowskie wydanie kanonicznego...

Pierwsze cieszyńskie wydanie „Pana Tadeusza” w cyfrowych zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

Wśród licznych cyfrowych zasobów Książnicy Cieszyńskiej zamieszczonych na stronie internetowej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz zdigitalizowanych w ramach projektu „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line” (https://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription/448) znaleźć można niezwykle rzadki i cenny eksponat: pierwsze cieszyńskie wydanie Pana Tadeusza – naszej narodowej epopei i jednocześnie największego poematu epickiego w historii polskiej literatury.  ...