“Myśli” Blaise’a Pascala albo tragizm egzystencjalny człowieka nowożytnego

W piątek (11 czerwca 2021 r.) o godz. 16.30 Książnica Cieszyńska zaprasza na siódme - długo z powodu lockdowu odkładane -  spotkanie Akademii Filozoficznej zatytułowane „Myśli Blaise’a Pascala albo tragizm egzystencjalny człowieka nowożytnego”, które poświęcone będzie omówieniu podstaw filozoficznego światopoglądu jednego z najwybitniejszych myślicieli XVII stulecia – Blaise’a Pascala. Wykład...