Najstarsze edycje „Cithara sanctorum” Jerzego Trzanowskiego w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

Od 12 do 26 września 2021 r. odbywa w Cieszynie i Bielsku-Białej festiwal muzyczny „Cithara Sanctorum Silesia”. Tytuł ten nawiązuje do zbioru pieśni religijnych „Cithara sanctorum” autorstwa pochodzącego z Cieszyna duchownego ewangelickiego Jerzego Trzanowskiego (1592-1637), który odegrał ogromną rolę w środowisku ewangelickim, przyczyniając się do pogłębiania i przetrwania wiary ewangelickiej...

O Śląskim Beskidzie

Przed dziewięćdziesięciu laty (1931) ukazał się rocznik czasopisma „Wierchy” poświęcony w większości Beskidowi Śląskiemu. Inicjatorem tej akcji był Kazimierz Sosnowski, jeden z najwybitniejszych propagatorów turystki pieszej i Beskidów. Kazimierz Sosnowski był założycielem schronisk turystycznych oraz twórcą szlaków turystycznych. W 1914 r. wydał jeden z pierwszych przewodników po Beskidach: „Przewodnik po...

Dzieła Justusa Lipsiusa – największego renesansowego znawcy antycznej wojskowości

W księgozbiorze Józefa Ignacego Kraszewskiego znajduje się zbiorcze wydanie najważniejszych nowożytnych opracowań z dziedziny historii wojskowości autorstwa Justusa Lipsiusa – wybitnego flamandzkiego humanisty, prawnika, historyka, filozofa i filologa tworzącego w XVI stuleciu. Prezentowana w tym miejscu belgijska edycja dzieł Lipsiusa, zawierająca wszystkie najistotniejsze prace dotyczące dziejów starożytnej sztuki wojennej, ukazywała...