Drugi etap projektu digitalizacyjnego Książnicy Cieszyńskiej: Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie

W kwietniu 2022 roku w ramach programu Kultura Cyfrowa Książnica Cieszyńska otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 49 000 zł na przeprowadzenie drugiego etapu digitalizacji zespołu Archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Pierwszy etap, dofinansowany w ramach programu Kultura Cyfrowa przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kwotą...