Śp. Profesor Barbara Bieńkowska

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Barbary Bieńkowskiej (1934-2022), współinicjatorki powołania Książnicy Cieszyńskiej i jej współtwórczyni, wybitnej badaczki książki, emerytowanej dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (IBIN) Uniwersytetu Warszawskiego (UW), wieloletniej prezes Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego (PTB), członka i przewodniczącej rad naukowych i programowych wielu instytucji naukowych i redakcji,...