Świat zaproszeń w świetle archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Tematem przewodnim kolejnej odsłony cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” będą zaproszenia przechowywane w archiwaliach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Prelekcję w piątek, 25 listopada 2022 r. o godz. 17.00 wygłosi Aleksandra Golik-Prus.     Trwająca obecnie w Książnicy Cieszyńskiej realizacja drugiego etapu projektu digitalizacyjnego pt. „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego...