Rok 1848 w pamiętnikach
Pawła Stalmacha, Andrzeja Cinciały
i Andrzeja Kotuli

Zgodnie z tradycją w ostatni piątek miesiąca, 24 lutego o godz. 17.00, Książnica Cieszyńska zaprasza na kolejną prezentację w cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” zatytułowaną „Rok 1848 w pamiętnikach Pawła Stalmacha, Andrzeja Cinciały i Andrzeja Kotuli”.     Tematem nadchodzącego spotkania będą wydarzenia roku 1848 widziane z...