Prezentacja projektu „Walka, rywalizacja, koegzystencja. Źródła do dziejów
wyznaniowych Śląska Cieszyńskiego (od XVI do połowy XIX wieku)”

W piątek, 6 października 2023 r. o godz. 17.00  w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej zaprezentowany zostanie realizowany aktualnie przez Książnicę Cieszyńską projekt „Walka, rywalizacja, koegzystencja. Źródła do dziejów wyznaniowych Śląska Cieszyńskiego (od XVI do połowy XIX wieku). Kontynuacja procesu edycji źródeł historycznych w ramach transgranicznej serii wydawniczej «Bibliotheca Tessinensis»”. Prezentacji...