Cześć Karwinie

 Stało się, jak wszyscy przewidywali. Czesi bez wypowiedzenia wojny wszczęli walkę o Śląsk. Kiedy dopołudnia kilku czeskich oficerów, przebranych za oficerów aljanckich, odgrywało płaską komedję przed Radą Narodową, że żądają w imieniu koalicji wycofania się załóg polskich poza Białkę, i kiedy generał Latinik zwracał się telefonicznie do Ministerstwa wojny w Warszawie...

Odwiedziny w “Lecznicy dusz”

„Szedł raźno, rozwiewając poły długiej rewerendy. [...] W wąskiej uliczce, przylepiony do pojezuickiego kościoła stał piętrowy dom surowy i prosty. Jedyną ozdobą i urozmaiceniem skąpej fasady był kuty w kamieniu napis grecki: Lekarstwo duszy. Ksiądz Brzóska uśmiechnął się do tego napisu i wszedł z rozmachem na schody. Były dość mroczne,...

Mitteleuropa

Wśród książek, które zachowały się w Książnicy Cieszyńskiej, a uznawane są za fundamentalne w dziejach Polski i Europy, szczególne miejsce zajmuje wydane w 1915 r. w Berlinie polityczne dzieło pt. „Mitteleuropa” („Europa Środkowa”). Książka, która w krótkim czasie rozeszła się w 100 tysiącach egzemplarzy, zyskała w krajach niemieckich status prawdziwego...

„Rozmaitości śląskie” z Cieszyna

Początków polskiej folklorystyki upatrywać należy w epoce romantyzmu. Zainteresowanie schedą materialną oraz duchową kultury ludowej wiązano pośrednio z realizacją ideologii narodowowyzwoleńczej. Podobnie na Śląsku, zainteresowanie folklorem stanowiło sygnał dojrzewania narodowego. Chcąc przeciwstawić własną odrębność, początkowo etniczną, a z biegiem czasu narodową, podejmowano próby zachowania i ocalenia, własnego, indywidualnego, dorobku intelektualnego...