Zanim powstała Książnica…

Katastrofa nastąpiła 21 XII 1987 r. Woda z pękniętych kaloryferów zalała dużą salę (niegdysiejszą stajnię) na parterze byłego pałacu Laryszów przy ul. T. Regera 6 w Cieszynie. Na podłodze sali leżały wówczas stosy spakowanych i przygotowanych do wywózki książek, w większości starodruków (książek wydanych drukiem do r. 1800) i zabytkowych...

Zapraszamy ponownie!

Z przyjemnością informujemy, że po trwającej od lutego przerwie remontowej z dniem 7 maja ponownie otwieramy dla Państwa czytelnie ogólną i zbiorów specjalnych.W ciągu trzech minionych miesięcy pracowaliśmy bardzo intensywnie. Na ile było to możliwe, prace bibliotekarskie przebiegały w tym czasie w miarę normalnym trybem. Nasz katalog online powiększył się...