Czy wiecie, że…?
Trzydzieści faktów na 30-lecie Książnicy Cieszyńskiej

Czy wiecie, że:  Książnica Cieszyńska powstała wprawdzie w 1994 r., ale najstarsza wchodząca w skład jej zbiorów biblioteka – księgozbiór ks. Leopolda Jana Szersznika – została oddana do użytku mieszkańcom Cieszyna już w 1801 r., stając się pierwszą biblioteką publiczną na całym historycznym obszarze Górnego Śląska?  Zbiory Książnicy Cieszyńskiej obejmują...