“Noc muzeów” w “Mieście Książek” 2011

W piątek, 27 maja, mieszkańcy Cieszyna i liczni goście mieli możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji „Nocy Muzeów”. Impreza ta w kalendarzu wydarzeń kulturalnych Cieszyna zagościła po raz czwarty, na dobre wpisując się w życie miasta. Z uwagi na wyjątkową atmosferę oraz towarzyszące jej atrakcje i niespodzianki, co roku przyciąga ona coraz więcej zainteresowanych, dla których stanowi szansę, by poznać i docenić bogactwo rodzimej kultury. Oprócz Książnicy Cieszyńskiej na gości czekało w tym roku trzynaście instytucji, wśród nich cztery współtworzące cieszyński „Szlak zabytkowych archiwów i bibliotek”. To już druga „Noc Muzeów”, w której uczestniczyło zarówno Muzeum Śląska Cieszyńskiego, jak i cieszyński Oddział Archiwum Państwowego w Katowicach, Biblioteka i Archiwum im. B. R. Tschammera i Muzeum Protestantyzmu, a także Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów. Każda z wymienionych placówek przygotowała wiele atrakcji.

Goście odwiedzający Książnicę Cieszyńską mogli zwiedzić aż trzy ekspozycje. Specjalnie na „Noc Muzeów” przygotowano wystawę o wyjątkowej formie i treści. Nie do poznania zmieniła się sala konferencyjna w podziemiach Książnicy, gdzie pod specjalnie na tę okazję zaaranżowaną scenografią przedstawiającą rozgwieżdżone niebo zawisły faksymile najstarszych, przeszło 150-letnich kart „Gwiazdki Cieszyńskiej”. Zgodnie z tytułem wystawy, ich lektura pozwoliła zainteresowanym dowiedzieć się „Czym żyli nasi przodkowie”. Popularnością cieszyła się także wystawa „Śladem Czarnej Julki. Karwina z czasów Gustawa Morcinka”, wpisująca się w obchodzony w tym roku na Zaolziu Rok Gustawa Morcinka. Oglądając zabytkowy księgozbiór Biblioteki ks. Szersznika, można było z kolei poznać zaprezentowane w formie wystawy planszowej szczegóły realizacji projektu pt. “Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” oraz uzyskać wiedzę na temat placówek współtworzących „Szlak cieszyńskich archiwów i bibliotek zabytkowych”. Na parterze, w Czytelni Ogólnej, wszyscy zainteresowani mogli zaczerpnąć informacji o działalności Książnicy Cieszyńskiej, jej zbiorach oraz możliwościach ich wykorzystania. Dopełnieniem atrakcji wieczoru były cieszące się niesłabnącą popularnością pokazy konserwacji dawnej książki. W Oddziale Archiwum Państwowego chętni mogli nie tylko zapoznać się z  funkcjonowaniem tej instytucji, ale też na własne oczy zobaczyć piękno przeszło dwudziestu średniowiecznych dokumentów i pieczęci. Ponadto zaprezentowano wystawę „Był sobie dokument”, która w sposób ciekawy i przejrzysty pokazywała na osi czasu ewolucję dokumentu. Podczas „Nocy Muzeów” oblężone było Muzeum Śląska Cieszyńskiego, które przygotowało na tę okazję mnóstwo atrakcji, a wśród nich pokaz jednego ze skarbów tamtejszej biblioteki, potężnego (ważącego 19 kilogramów!) XVIII-wiecznego antyfonarza. Goście odwiedzający Muzeum Protestantyzmu mieli z kolei sposobność poznania wielu zabytków ze zbiorów Biblioteki i Archiwum im. B. R. Tschammera, zaprezentowanych na specjalnie na tę okazję przygotowanej wystawie czasowej. Tej nocy można było nie tylko zwiedzić Muzeum (wystawa stała „Z dziejów luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim”), ale też obejrzeć wnętrze imponującego kościoła Jezusowego (największy kościół protestancki w Polsce!), poznać jego historię i wsłuchać się w koncert organowy. Nie mniej interesująco było w Archiwum i Bibliotece OO. Bonifratrów. Tutaj, oprócz przygotowanej na „Noc Muzeów” wystawy pt. „Świat cyrulików”, goście mogli z przewodnikiem zwiedzić kościół i fragment klasztoru Ojców Bonifratrów.

Mimo iż pogoda tego dnia zupełnie nie dopisała, liczba gości odwiedzających cieszyńskie muzea i biblioteki była imponująca, a niektóre z placówek odnotowały nawet większą frekwencję niż w latach ubiegłych. W Książnicy Cieszyńskiej było ponad w 800 gości, w Archiwum Państwowym niemal 600, w Muzeum Protestantyzmu 400, w Archiwum i Bibliotece OO. Bonifratrów 200, a w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, które – jak co roku – pełniło rolę organizatora całej imprezy i na trasie wędrówek nocnych gości tradycyjnie stanowiło punkt centralny, pojawiło się aż 2 000 zwiedzających. Ufać należy, że te pokaźne liczby zaowocują także na co dzień większą frekwencją w czytelniach i salach ekspozycyjnych.

NOC MUZEÓW W KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

Wokół Szersznika
W Czytelni
Noc z “Gwiazdkami”
U “Czarnej Julki”
U konserwatorów

 

 

 

 

 

 

*          *          *

 

PROGRAM, 27/28 MAJA 2011


KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, www.kc-cieszyn.pl
tel. 33 851 38 40, faks +33 851 38 45, e-mail: ksiaznica(at)kc-cieszyn.pl

 

 

19.00, 20.30, 22.00, 23.30
Pokazy konserwacji dawnej książki
pracownie konserwatorskie Książnicy Cieszyńskiej
(grupy liczące nie więcej, niż 12 osób, zbiórka – portiernia, parter)

19.00-01.00
„Przede wszystkim Śląsk Cieszyński!”
– prezentacja dorobku Książnicy Cieszyńskiej, która zgodnie ze swoją misją gromadzi, ochrania, opracowuje, a także popularyzuje i udostępnia lokalne dziedzictwo piśmiennicze. Pokaz, jak w praktyce wykorzystać stwarzane przez nią możliwości. Poradnik, jak samemu, niewielkim kosztem poszerzyć swoją biblioteczkę regionalną i gdzie szukać informacji o fascynującej historii, kulturze i tradycjach Śląska Cieszyńskiego (czytelnia ogólna, parter)

19.00-01.00
„Tym żyli nasi przodkowie” – Śląsk Cieszyński i szeroki świat w relacjach dawnej prasy cieszyńskiej. Wydarzenia znane z lekcji historii i te, o których słyszeliśmy z opowieści dziadków oraz wiele, wiele innych. Premiera wystawy czerpiącej z nieprzebranego bogactwa czasopism zdigitalizowanych i upowszechnianych przez Książnicę Cieszyńską w internecie (sala konferencyjna, podziemia).

19.00-01.00
„Śladem Czarnej Julki. Karwina z czasów Gustawa Morcinka” – wystawa przedstawiająca zapomniany po polskiej stronie Olzy fragment historii Śląska Cieszyńskiego. Ukazująca realia, w których rozgrywa się jedna z najlepszych polskich powieści dla młodzieży. Opowiada ciekawą, ale i tragiczną historię największego górniczego miasta Śląska Cieszyńskiego i potężnych Austro-Węgier (galeria, podziemia).


BIBLIOTEKA I ARCHIWUM IM. TSCHAMMERA
MUZEUM PROTESTANTYZMU NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM

Kościół Jezusowy
pl. Kościelny, 43-400 Cieszyn, http://biblioteka.cieszyn.org.pl
tel. 502 495 835

 

19.00-01.00
„Biblioteka i Archiwum im. B. R. Tschammera – wczoraj, dziś, jutro”
– wystawa czasowa prezentująca, między innymi: najstarszą w zbiorach Biblię, wydaną w Norymberdze w 1483 roku oraz Biblię największą o wymiarach 44,5 x 31 x 15 cm, a także rękopisy, odpis dokumentu pokoju westfalskiego z 1648 roku kończącego wojnę trzydziestoletnią, odpis dokumentu erekcyjnego kościoła Jezusowego sporządzony przez ks. Jana Muthmana w 1710 roku oraz rękopiśmienną postyllę Grzegorza z Żarnowca z XVII w.

19.00-01.00
„Z dziejów luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim”
– wystawa stała poświęcona wielowiekowej działalności ewangelików na Śląsku Cieszyńskim, ukazująca wkład, jaki wnieśli oni w lokalną kulturę (wejście główne do kościoła Jezusowego).


ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KATOWICACH ODDZIAŁ W CIESZYNIE
ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, http://katowice.ap.gov.pl/
tel.: 33 858 2201

 

19.00-01.00
„Dawna pieczęć cesarska, królewska i książęca” – wystawa średniowiecznych i wczesnonowożytnych dokumentów uwierzytelnionych pieczęcią ze zbiorów cieszyńskiego Archiwum (czytelnia, II piętro).


ARCHIWUM I BIBLIOTEKA OO. BONIFRATRÓW W CIESZYNIE
pl. Londzina 1, 43-400 Cieszyn, www.bonifratrzy-archiwum.pl
tel. 33 858 15 95

 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
„Świat cyrulików” – wystawa poświęcona książce medycznej w dawnych wiekach oraz wielu ciekawostkom z ówczesnego świata medycznego.

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Zwiedzanie kościoła OO. Bonifratrów z przewodnikiem

Zwiedzanie kościoła i wystawy odbywać się będzie w grupach nie większych, niż 25 osób (zbiórka przy wejściu do kościoła).