“Głos Ludu” już dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Książnica Cieszyńska przystąpiła do digitalizacji zaolziańskiego „Głosu Ludu”. Jego cyfrowe kopie, które wyposażone zostały w warstwę OCR pozwalającą na przeszukiwanie treści, dostępne są w postaci plików PDF pod adresem: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/350125#structure. Tymczasem w profilu Książnicy Cieszyńskiej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej znaleźć można numery gazety z lat 1945-1970, planowana jest jednak digitalizacja kolejnych roczników.

Przypomnieć warto, że Książnica Cieszyńska już wcześniej udostępniła cyfrowe kopie innych  wydawanych na Zaolziu po wojnie periodyków na czele ze „Zwrotem”„Kalendarzem Śląskim”, (a także jego poprzednikami: „Kalendarzem Głosu Ludu” i „Kalendarzem Zwrotu”), „Biuletynem Ludoznawczym”„Biuletynem Sekcji  Artystyczno-Literackiej” oraz „Biuletynem Sekcji Życia Towarzyskiego”. W jej profilu w ŚBC (https://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription/110) znaleźć można ponadto cyfrowe kopie wielu polskich wydawnictw książkowych opublikowanych po 1945 r. na Zaolziu. Ich ucyfrowienie i publikacja były możliwe dzięki współpracy biblioteki zarówno z Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym, jak i Kongresem Polaków w Republice Czeskiej. Oczywiście, w profilu Książnicy Cieszyńskiej dostępne są w formie cyfrowej także przedwojenne wydawnictwa zwarte i periodyczne wydane na Śląsku Cieszyńskim, w tym również na Zaolziu do 1939 r. Wszystkie wyposażone są w warstwę OCR umożliwiającą przeszukiwanie zawartości