Akademia Filozoficzna w czasie pandemii

Od października 2019 r. w Książnicy Cieszyńskiej odbywały się comiesięczne spotkania Akademii Filozoficznej. Celem Akademii było wyposażenie  Słuchaczy w elementarne kompetencje filozoficzne, takie jak: umiejętność interpretacji tekstu filozoficznego, znajomość podstawowych pojęć filozoficznych oraz narzędzi logicznej argumentacji, przyswojenie niezbędnych informacji na temat życia i poglądów najwybitniejszych myślicieli w dziejach ludzkości czy wiedza o problematyce poszczególnych dziedzin filozofii. Umiejętności te pozwolić miałyby na dalszą – samodzielną i poszerzoną – kontynuację lektur filozoficznych i indywidualne już zgłębianie problematyki filozoficznej. Zważywszy, iż organizatorem Akademii jest Książnica Cieszyńska a warsztaty przebiegają w jej siedzibie, program zajęć wzbogacony został o prezentację zachowanych w zbiorach biblioteki zabytkowych, pochodzących z okresu od XV w., cennych i rzadkich wydań arcydzieł filozoficznych. Prócz wiedzy filologicznej, Uczestnicy spotkań zyskali więc okazję, aby poszerzyć także swoją wiedzę za zakresu bibliologii. W sumie do lutego 2020 r. odbyło się pięć spotkań. Niestety, kiedy zajęcia Akademii Filozoficznej dotarły do półmetka, na skutek wprowadzenia w Polsce staniu zagrożenia epidemicznego musiały one zostać zawieszone. Co oczywiste, natychmiast, gdy stanie się to możliwe, Akademia wznowi swoją działalność, a wszyscy jej Słuchacze ponownie zaproszeni zostaną do Książnicy Cieszyńskiej. Tymczasem jednak, aby zachować ciągłość i utrwalić zyskaną wiedzę, proponujemy Państwu kontynuację zajęć w Internecie…

 

CZYTAJ DALEJ