15 lat obecności cieszyńskich zbiorów w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Przed 15 laty, 26 stycznia 2009 r. nastąpiło zawarcie porozumienia, na mocy którego Książnica Cieszyńska dołączyła do grona instytucji współtworzących Śląska Biblioteka Cyfrowa. Podpisanie tego dokumentu otworzyło przed Książnicą możliwość włączenia swoich zasobów cyfrowych do ogólnopolskiej, a niedługo potem – także europejskiej sieci bibliotek cyfrowych (Europeana). Akt ten, przebiegający w...

Wykład VIII: John Locke
– ojciec nowożytnego empiryzmu

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym zestawem materiałów edukacyjnych związanych z tematyką ósmego wykładu Akademii Filozoficznej, który w całości poświęcony był omówieniu najważniejszych wątków filozoficznego systemu Johna Locke’a – twórcy nowożytnego empiryzmu, jednego z czołowych teoretyków nowożytnego liberalizmu oraz myśliciela, który w największym stopniu przyczynił się do powstania filozofii Oświecenia...

Książnica Szersznikowi

14 stycznia 2024 r. minęła 210 rocznica śmierci ks. Leopolda Jana Szersznika, jednej z najwybitniejszych postaci w dziejach Cieszyna. Jego aktywność odcisnęła trwały ślad w historii miasta, do czasów współczesnych rzutując na jego kierunki rozwojowe, a pozostawiony przezeń dorobek stanowi niezwykle istotny, a ze względu na swoją specyfikę zarazem wyjątkowy...

Cześć Karwinie

 Stało się, jak wszyscy przewidywali. Czesi bez wypowiedzenia wojny wszczęli walkę o Śląsk. Kiedy dopołudnia kilku czeskich oficerów, przebranych za oficerów aljanckich, odgrywało płaską komedję przed Radą Narodową, że żądają w imieniu koalicji wycofania się załóg polskich poza Białkę, i kiedy generał Latinik zwracał się telefonicznie do Ministerstwa wojny w Warszawie...

Odwiedziny w “Lecznicy dusz”

„Szedł raźno, rozwiewając poły długiej rewerendy. [...] W wąskiej uliczce, przylepiony do pojezuickiego kościoła stał piętrowy dom surowy i prosty. Jedyną ozdobą i urozmaiceniem skąpej fasady był kuty w kamieniu napis grecki: Lekarstwo duszy. Ksiądz Brzóska uśmiechnął się do tego napisu i wszedł z rozmachem na schody. Były dość mroczne,...

Mitteleuropa

Wśród książek, które zachowały się w Książnicy Cieszyńskiej, a uznawane są za fundamentalne w dziejach Polski i Europy, szczególne miejsce zajmuje wydane w 1915 r. w Berlinie polityczne dzieło pt. „Mitteleuropa” („Europa Środkowa”). Książka, która w krótkim czasie rozeszła się w 100 tysiącach egzemplarzy, zyskała w krajach niemieckich status prawdziwego...

„Rozmaitości śląskie” z Cieszyna

Początków polskiej folklorystyki upatrywać należy w epoce romantyzmu. Zainteresowanie schedą materialną oraz duchową kultury ludowej wiązano pośrednio z realizacją ideologii narodowowyzwoleńczej. Podobnie na Śląsku, zainteresowanie folklorem stanowiło sygnał dojrzewania narodowego. Chcąc przeciwstawić własną odrębność, początkowo etniczną, a z biegiem czasu narodową, podejmowano próby zachowania i ocalenia, własnego, indywidualnego, dorobku intelektualnego...

Konferencja „Świat rzeczy szlacheckiego dworu. Kolekcje – zbiory – biblioteki – gabinety osobliwości”

W dniach 24-25 października 2024 r. w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się konferencja naukowa organizowana przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Książnicą Cieszyńską. Konferencja nosząca tytuł „Świat rzeczy szlacheckiego dworu. Kolekcje – zbiory – biblioteki – gabinety osobliwości” i stanowiąca część projektu...

Śp. Roman Sękowski (1931-2023)

Dzisiaj w Opolu-Półwsi odbył się pogrzeb zmarłego 31 sierpnia br. Romana Sękowskiego, bibliotekarza, księgoznawcy i historyka, przez 33 lata związanego z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu, z którego wiedzy i doświadczenia przez ponad dwie dekady korzystała także Książnica Cieszyńska.   Śp. Roman Sękowski podczas konferencji "Wspólne źródła" zorganizowanej w Książnicy...