Niebezpieczne, niewygodne, nieprawomyślne. Książki zakazane na przestrzeni dziejów

W najbliższy piątek 1 marca 2019 r. o godz. 15.00 w galerii Książnicy Cieszyńskiej nastąpi otwarcie ekspozycji autorstwa Rafała Cholewy i Krzysztofa Kleczka zatytułowanej "Niebezpieczne, niewygodne, nieprawomyślne: książki zakazane na przestrzeni dziejów". Na wystawie – którą zwiedzać będzie można do 1 czerwca 2019 r. – zaprezentowane zostaną pochodzące ze zbiorów...

“Epigramma in turrim curiae Teschinensis” – w 230 rocznicę wielkiego pożaru Cieszyna

W piątek 22 lutego 2019 r. o godz. 17.00 Książnica Cieszyńska zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Cymelia i osobliwości w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej”. Tym razem zostanie ono poświęcone wyjątkowemu sposobowi odzwierciedlenia tragicznych i chwalebnych wydarzeń w dziejach Cieszyna, który przybliży Aleksandra Golik-Prus. Zaskakujący dla współczesnego odbiorcy może być fakt...

Ferie wśród starych książek 2019

Również w tym roku w czasie ferii zimowych Książnica Cieszyńska zaprasza wszystkich zainteresowanych, szczególnie zaś młodzież gimnazjalną i licealną, do udziału w pokazach i warsztatach poświęconych dziejom książki, kulturze piśmienniczej i historii Śląska Cieszyńskiego. Zajęcia, ilustrowane pokazami zabytkowych rękopisów i druków, wzbogacone multimedialnymi prezentacjami oraz nauką praktycznego korzystania ze zbiorów...

Wielka Encyklopedia Francuska – największe przedsięwzięcie literackie XVIII w. oraz summa wiedzy epoki Oświecenia

W piątek 25 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w ramach spotkania inaugurującego tegoroczną edycję „Cymeliów i osobliwości” Książnica Cieszyńska zaprasza na prezentację dr. Artura Lewandowskiego zatytułowaną „Wielka Encyklopedia Francuska – największe przedsięwzięcie literackie XVIII w. oraz summa wiedzy epoki Oświecenia”. Wraz ze śmiercią króla Ludwika XIV w dniu 1...

Budowanie Niepodległej – VI sesja wykładowa Akademii Niepodległości

W poniedziałek 14 stycznia 2019 r. o godz. 16.30 w Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się pierwsza w tym roku sesja wykładowa organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Akademii Niepodległości. Tym razem studenci Akademii wysłuchać będą mogli wykładów prof. dra hab. Janusza Odziemkowskiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) pt.: „Dziedzictwo zaborów i budowanie Niepodległej”...

“Głos Ludu” już dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Książnica Cieszyńska przystąpiła do digitalizacji zaolziańskiego „Głosu Ludu”. Jego cyfrowe kopie, które wyposażone zostały w warstwę OCR pozwalającą na przeszukiwanie treści, dostępne są w postaci plików PDF pod adresem: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/350125#structure. Tymczasem w profilu Książnicy Cieszyńskiej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej znaleźć można numery gazety z lat 1945-1970, planowana jest jednak digitalizacja kolejnych...

Kalendarze regionalne na rok 2019 – spotkanie promocyjne

W piątek 14 grudnia o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się spotkanie promocyjne poświęcone regionalnym kalendarzom na rok 2019. Zaprezentowanych zostanie łącznie dziewięć wydawnictw, o których mówić będą ich redaktorzy: Izabela Kraus-Żur (Kalendarz Śląski), Monika Niemiec (Kalendarz Ustroński), Angelika Ogrocka (Kalendarz Miłośników Skoczowa), ks. Jerzy Below (Kalendarz...

Cieszyński “Sprawiedliwy wśród narodów świata”

W piątek 28 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 Książnica Cieszyńska zaprasza na ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu „Cymelia i osobliwości w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej”. Tym razem zostanie ono poświęcone jednemu z przedstawicieli rodu Michejdów - rodu zasłużonego nie tylko dla Śląska Cieszyńskiego. Kornel Michejda, bo o nim...

Sprawy wielkie i mniejsze. Telegramy z okresu plebiscytowego na Śląsku Cieszyńskim

W piątek 30 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w ramach przedostatniego w tym roku spotkania z cyklu „Cymelia i osobliwości” Książnica Cieszyńska zaprasza na prezentację Krzysztofa Kleczka zatytułowaną "Sprawy wielkie i mniejsze. Telegramy z okresu plebiscytowego na Śląsku Cieszyńskim". W centrum zainteresowania prowadzącego znajdzie się zwarta grupa ok. 100...

Państwowotwórczy wysiłek przed listopadem 1918 r. – V sesja wykładowa Akademii Niepodległości

W poniedziałek 5 listopada 2018 r. o godz. 16.30 w Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się piąta już w tym roku sesja wykładowa organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Akademii Niepodległości. Tym razem studenci Akademii wysłuchać będą mogli wykładów prof. dra hab. Krzysztofa Kawalca (Uniwersytet Wrocławski) pt.: Dyplomaci i żołnierze. Działania na rzecz...