Najcenniejsze bohemica z księgozbioru Leopolda Jana Szersznika
Bohuslav Balbín – Epitome Historica Rerum Bohemicarum – Praga, 1677

Bohemica to dokumenty spełniające jedno lub kilka z poniższych kryteriów. Mogą to być dzieła pisane lub drukowane po czesku, napisane przez czeskich autorów, wydane na terenie czeskich ziem lub dotyczące problematyki związanej z tym krajem. Sporą grupę takich materiałów można znaleźć w księgozbiorze Leopolda Jana Szersznika, w którym szczególne miejsce...

Tajemnicza Księga Jozuego

Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego to zespół archiwaliów proweniencyjnie powiązany z biblioteką tworzoną przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, organizację zajmującą się gromadzeniem różnorakich zabytków kultury materialnej i duchowej Śląska Cieszyńskiego, działającą w Cieszynie w latach 1901-1939. W skład zespołu obejmującego blisko 9000 jednostek bibliotecznych wchodzą głównie dokumenty i akta, utwory literackie i...

Konferencja „Biblioteka nowej ery. Wokół dokumentów i wydawnictw alternatywnej duchowości Śląska Cieszyńskiego”

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Książnica Cieszyńska oraz Kongres Polaków w Republice Czeskiej zachęcają do udziału w konferencji naukowej „Biblioteka nowej ery. Wokół dokumentów i wydawnictw alternatywnej duchowości śląska cieszyńskiego”, która odbędzie się w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej w sobotę, 21 października 2023 r. Referaty wygłoszą wówczas naukowcy m.in. z Akademii...

Prezentacja projektu „Walka, rywalizacja, koegzystencja. Źródła do dziejów
wyznaniowych Śląska Cieszyńskiego (od XVI do połowy XIX wieku)”

W piątek, 6 października 2023 r. o godz. 17.00  w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej zaprezentowany zostanie realizowany aktualnie przez Książnicę Cieszyńską projekt „Walka, rywalizacja, koegzystencja. Źródła do dziejów wyznaniowych Śląska Cieszyńskiego (od XVI do połowy XIX wieku). Kontynuacja procesu edycji źródeł historycznych w ramach transgranicznej serii wydawniczej «Bibliotheca Tessinensis»”. Prezentacji...

„Zaopatrzona w najgustowniejsze czcionki oraz najnowszej konstrukcji maszyny do składania i druku”. Dzieje drukarni „Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra” (1913-1939)

„Drukarnia nasza zaopatrzona jest w najgustowniejsze czcionki oraz najnowszej konstrukcji maszyny do składania i druku; toteż zapewniamy, że wszelkie w zakres drukarstwa wchodzące roboty, jako to książki, broszury, cenniki, kalendarze, gazety, odezwy, afisze, tabele, zaproszenia, karty ślubne i pogrzebowe, bilety, koperty tudzież wszelkiego rodzaju druki kupieckie i t. p. będziemy...

Nowe technologie dla Książnicy Cieszyńskiej

W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy w Książnicy Cieszyńskiej zostaną zainwestowane prawie cztery miliony złotych. Nadolziańska biblioteka przejdzie największą modernizację od dwóch dekad, a wszystko dzięki finansowemu wsparciu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” powiększonemu o dotację inwestycyjną z budżetu miasta. Inwestycja właśnie ruszyła!   Książnica Cieszyńska stanowi wyjątkową w...

Prezentacja „Potajemnie o Polsce”

Książnica Cieszyńska zaprasza na prezentację Agnieszki Laskowskiej pt. „Potajemnie o Polsce – materiały młodzieżowych organizacji tajnych w świetle archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”. Odbędzie się ona w ramach cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” w piątek, 25 sierpnia 2023 r., o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej. Funkcjonowanie...

Wystawa „Świat ziołowych cudów w dawnych herbarzach (XVI-XIX w.)”

W najbliższy piątek i sobotę, 11 i 12 sierpnia 2023 r., Książnica Cieszyńska zachęca do obejrzenia miniwystawy „Świat ziołowych cudów w dawnych herbarzach (XVI-XIX w.)”. Ekspozycja towarzysząca tegorocznemu XXII festiwalowi kultury regionalnej „Skarby z cieszyńskiej trówły” będzie dostępna w sali biblioteki ks. Leopolda Jana Szersznika. Już od starożytności wiadomo, że...

Jeden z najważniejszych przekładów dzieła Apulejusza na język polski

Wchodzące w skład księgozbioru Książnicy Cieszyńskiej wydanie „Amora i Psyche” Apulejusza w przekładzie Lucjana Rydla ujrzało światło dzienne w Krakowie w 1911 r. Przekład ten jest uznawany za jeden z najważniejszych polskich przekładów mitu o Amorze i Psyche, wchodzącego w skład monumentalnego dzieła Apulejusza zatytułowanego „Złoty Osioł” lub „Metamorfozy”. Opowiadanie...