Batalia o Śląsk Cieszyński.

W piątek 8 maja 2015 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się spotkanie autorskie z Wojciechem Kiełkowskim i Grzegorzem Kaszturą, którzy zaprezentują swoją książkę pt.: „Batalia o Śląsk Cieszyński. Między styczniem a majem 1945 roku”.

Książka „Batalia o Śląsk Cieszyński. Między styczniem a majem 1945 roku” została wydana w 2014 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach w ramach realizowanego ze środków unijnych projektu „Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej (książka, strona internetowa, konferencja)”.  Jest pierwszym po roku 1989 monograficznym opracowaniem wydarzeń ostatniego roku wojny na terenie Śląska Cieszyńskiego. Powstała na podstawie w większości dotąd niepublikowanych dokumentów pochodzących z archiwów wojskowych Rosji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, monografii jednostek walczących na terenie Śląska Cieszyńskiego, najnowszych opracowań historyków wojskowości zajmujących się frontem wschodnim oraz relacji i wspomnień uczestników dramatycznych wydarzeń roku 1945 roku na Śląsku Cieszyńskim. Zawiera kolorowe mapy z pozycjami wojsk, archiwalne fotografie, liczne tabele oraz aneksy przybliżające organizację wojsk niemieckich, węgierskich i sowieckich, w tym składy walczących na Śląsku Cieszyńskim dywizji.

Autorzy piszą między innymi o przypadkach niekompetencji sowieckich dowódców jednostek 4 Frontu Ukraińskiego, ponoszonych z tego powodu ciężkich stratach, trwającym do ostatnich dni okupacji hitlerowskim terrorze, a także o rabunkach i gwałtach, których stosunkowo często dopuszczali się na ludności cywilnej Śląska Cieszyńskiego żołnierze Armii Czerwonej.

Obecnie autorzy pracują nad jej poszerzonym wydaniem

 

Wojciech Kiełkowski – mieszkaniec Chybia, historyk, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autor kilku opracowań monograficznych, m.in. wydanej w 2009 roku obszernej monografii „Chybie – dzieje gminy od czasów najdawniejszych do współczesności”, otwarty przewód doktorski na temat Związku Śląskich Katolików. Członek cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Koła w Strumieniu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Grzegorz Kasztura – zamieszkały w Cieszynie, absolwent Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, autor książki „Z historii polskiego lotnictwa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1912-1939” (wydanie pierwsze w roku 2012, wydanie drugie uzupełnione w roku 2014). Członek cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Sekcji Miłośników Militariów Cieszyńskiego Klubu Hobbystów przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.