Studia z dziejów kultury piśmienniczej na Śląsku Cieszyńskim

Ważnym elementem działań  promocyjnych podjętych w ramach projektu "Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego" stał się ogłoszony 29 października 2008 r. konkurs na pracę naukową. Stanowił on próbę bezpośredniego zwrócenia uwagi środowiska naukowego na zbiory cieszyńskie i ich walory poznawcze. Zgodnie z regulaminem konkursu, do udziału w nim zgłaszać można...

Książnica Cieszyńska w videorelacjach

W Internecie znaleźć można videorelacje odnoszące się do kilku wydarzeń, które w ostatnich latach miały miejsce w Ksiiążnicy Cieszyńskiej. Większość relacji przygotowana została dla działającej w Stonawie na Zaolziu Telewizji "Polar". Tylko jedna pochodzi z telewizji internetowej, funkcjonującej w ramach portalu OX.pl   Ród Buzków z Końskiej, 2.02.2007 Kronika się...

Między teorią a praktyką

Książnica Cieszyńska udostępniła za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej swoją najnowszą publikację, zawierającą materiały z konferencji naukowej „Pomiędzy teorią i praktyką. Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach", (więcej…)