Multimedialna prezentacja o historii Zaolzia

29 grudnia 2011 r. uruchomiona została multimedialna prezentacja poświęconą historii stosunków polsko-czeskich na Śląsku Cieszyńskim. Za jej pośrednictwem zapoznać się można ze zwięzłym opisaniem dziejów Zaolzia od 1920. do 1989 r., przeczytać dziesiątki tekstów źródłowych odnoszących się do przełomowych dla tego obszaru momentów historycznych, przejrzeć bogaty zbiór fotografii oraz wysłuchać...

Książnica Cieszyńska w Facebooku

29 sierpnia 2011 r. Książnica Cieszyńska uruchomiła swoją stronę w portalu społecznościowym Facebook. Znajdą się na niej m. in. wiadomości na temat wydarzeń organizowanych (lub współorganizowanych) przez Książnicę, informacje z życia biblioteki, wykaz nowości w zbiorach. Słowem – wszystko co tylko mogłyby zainteresować naszych czytelników. Administratorem profilu i autorem zamieszczanych...

Podziemie antykomunistyczne na Śląsku Cieszyńskim 1945-1947

W Śląskiej Bibliotece Cyfrowej udostępnione zostało nagranie video wykładu dr. Dariusza Węgrzyna pt.: "Podziemie antykomunistyczne na Śląsku Cieszyńskim", wygłoszonego 25 czerwca 2010 r. w Książnicy Cieszyńskiej w ramach cyklu prelekcji "Między wyzwoleniem a okupacją", towarzyszących wystawie "Niespełnione nadzieje. Śląsk Cieszyński w latach 1945-1948". Obejmujące ponad dwie godziny nagranie dostępne jest...

Studia z dziejów kultury piśmienniczej na Śląsku Cieszyńskim

Ważnym elementem działań  promocyjnych podjętych w ramach projektu "Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego" stał się ogłoszony 29 października 2008 r. konkurs na pracę naukową. Stanowił on próbę bezpośredniego zwrócenia uwagi środowiska naukowego na zbiory cieszyńskie i ich walory poznawcze. Zgodnie z regulaminem konkursu, do udziału w nim zgłaszać można...

Książnica Cieszyńska w videorelacjach

W Internecie znaleźć można videorelacje odnoszące się do kilku wydarzeń, które w ostatnich latach miały miejsce w Ksiiążnicy Cieszyńskiej. Większość relacji przygotowana została dla działającej w Stonawie na Zaolziu Telewizji "Polar". Tylko jedna pochodzi z telewizji internetowej, funkcjonującej w ramach portalu OX.pl   Ród Buzków z Końskiej, 2.02.2007 Kronika się...

Między teorią a praktyką

Książnica Cieszyńska udostępniła za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej swoją najnowszą publikację, zawierającą materiały z konferencji naukowej „Pomiędzy teorią i praktyką. Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach", (więcej…)