Etymologiae Izydora z Sewilii – najbardziej wpływowa książka średniowieczna w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

Jednym z najcenniejszych zabytków dołączonych przez Leopolda Jana Szersznika do ekskluzywnej kolekcji inkunabułów zgromadzonych w dziale Antiquitates typographicae jest najstarsza chrześcijańska encyklopedia średniowieczna o tytule Etymologiarum sive Originum libri XX autorstwa św. Izydora z Sewilli, znana powszechnie pod nazwą Etymologiae bądź Origines. Szersznikowska edycja Etymologiae to jedno z najwcześniejszych drukowanych...

Pierwsze polskie tłumaczenie „Uwag o rządzie polskim” w księgozbiorze Czytelni Ludowej

Cnota obywateli, ich gorliwość patriotyczna… oto jedyne szańce, zawsze gotowe do obrony Polski, których żadna armia zdobyć nie zdoła. J. J. Rousseau, Uwagi o rządzie polskim W kolekcji starych druków Czytelni Ludowej znaleźć można pierwsze polskie tłumaczenie fundamentalnej rozprawy politycznej Jeana Jacquesa Rousseau zatytułowanej Considérations sur le gouvernement de Pologne...

Złote arcydzieło średniowiecznej hagiografii

W kolekcji inkunabułów Książnicy Cieszyńskiej znajdują się dwa XV-wieczne wydania najpopularniejszego w czasach dojrzałego średniowiecza zbioru żywotów świętych – słynnej Złotej legendy Jakuba de Voragine. Pierwsze z nich pochodzi z księgozbioru Leopolda Jana Szersznika i stanowi jedną z najcenniejszych ozdób wytrawnej kolekcji inkunabułów pomieszczonych w dziele Antiquitates Typograohicae. Na podstawie...

Wiek Ludwika XIV – arcydzieło oświeceniowej historiografii w księgozbiorze Leopolda Jana Szersznika

Jak wiadomo, Leopold Jan Szersznik żył w epoce Oświecenia i sam był zarówno wybitnym reprezentantem tej formacji myślowej, jak i nieodrodnym dzieckiem swych czasów. Czas jego młodości zbiegł się z narodzinami epoki, okres dojrzewania przypadł na apogeum „wieku świateł”, zaś schyłek jego życia zbiegł się z kresem i wyczerpaniem ideologii...

Dzieła wszystkie Giovanniego Pico Della Mirandoli w księgozbiorze Leopolda Jana Szersznika

Wśród licznych arcydzieł najwybitniejszych twórców epoki Odrodzenia zgromadzonych w bibliotece Leopolda Jana Szersznika (M. Ficino, Erazm z Rotterdamu, M. Luter, Ph. Melanchton, G. Pomponazzi, G. Vasari i in.) na szczególną uwagę zasługuje szwajcarska edycja Dzieł wszystkich czołowego teoretyka włoskiego humanizmu – Giovanniego Pico della Mirandoli. Łacińskie wydanie Opera omnia Ioannis...

Najstarszy łaciński podręcznik retoryki w księgozbiorze Leopolda Jana Szersznika

W cennej kolekcji starych druków zgromadzonej przez Leopolda Jana Szersznika znaleźć można najstarszy zachowany rzymski podręcznik nauki retoryki zatytułowany Rhetoricorvm M. Tulii Ciceronis ad C. Herennium libri IIII. Egzemplarz nabyty przez Szersznika został wydany w Kolonii w 1535 r. i ukazał się nakładem oficyny wydawniczej Ioannesa Gymnicusa. Szersznikowskie wydanie kanonicznego...

Pierwsze cieszyńskie wydanie „Pana Tadeusza” w cyfrowych zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

Wśród licznych cyfrowych zasobów Książnicy Cieszyńskiej zamieszczonych na stronie internetowej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz zdigitalizowanych w ramach projektu „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line” (https://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription/448) znaleźć można niezwykle rzadki i cenny eksponat: pierwsze cieszyńskie wydanie Pana Tadeusza – naszej narodowej epopei i jednocześnie największego poematu epickiego w historii polskiej literatury.  ...

Principia Isaaca Newtona – najważniejszy nowożytny traktat naukowy w księgozbiorze Leopolda Jana Szersznika

W kolekcji starych druków biblioteki ks. Leopolda Jana Szersznika na szczególną uwagę zasługuje najważniejszy i najbardziej wpływowy spośród nowożytnych traktatów naukowych. Mowa tu o słynnym dziele Principia autorstwa sir Isaaca Newtona, którego pełen tytuł brzmi Philosophiae naturalis principia mathematica (Matematyczne podstawy filozofii naturalnej). To właśnie w nim Newton wyłożył i...

Koło Krajoznawcze im. Ludomira Sawickiego Seminarium Nauczycielskiego w Bobrku

W okresie popularyzacji idei krajoznawstwa ważną rolę odegrało propagowanie jej wśród młodzieży szkolnej. W 1919 r. przy oddziale krakowskim Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego powstała sekcja Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej, która ewoluowała następnie w Komisję Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej przy Radzie Głównej. Do wybuchu II wojny światowej powstało 330 kół. Na I...

4 lipca – amerykański Dzień Niepodległości

Czwartego lipca 1776 r. obradujący w Filadelfii II Kongres Kontynentalny uchwalił Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych – akt prawny uzasadniający prawo trzynastu kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej do wolności i niezależności od Wielkiej Brytanii. Sygnatariuszami dokumentu było 56 delegatów Kongresu Kontynentalnego. Dzień uchwalenia Deklaracji – 4 lipca obchodzony jest jako święto...