Sto lat Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej

Książnica Cieszyńska zaprasza na promocję książki „PTTS Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe »Beskid Śląski« w Republice Czeskiej. 100 lat”. Spotkanie odbędzie się w piątek, 8 kwietnia 2022 r., o godz. 17.00, w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej. Historię oraz dzień dzisiejszy organizacji przybliży Halina Twardzik, prezes PTTS „Beskid Śląski”. Rozmowę poprowadzi Witold Kożdoń. Prezentowana...

Książnica Cieszyńska dostępna
już bez restrykcji covidovych

  Po wejściu w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Książnica Cieszyńska powraca do funkcjonowania w zwykłym trybie. W dniu 31 marca uchylone zostały Zarządzenia Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej nr 8/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w...

Związki Leopolda Jana Szersznika z kustoszem biblioteki dworskiej w Wiedniu Michaelem Denisem

Książnica Cieszyńska zaprasza na prezentację pt. „Związki Leopolda Jana Szersznika z Michaelem Denisem, bibliografem, poetą i entomologiem, profesorem Theresianum – kolegium jezuickiego w Wiedniu oraz kustoszem biblioteki dworskiej w Wiedniu”, która odbędzie się w piątek 25 marca 2022 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej w ramach cyklu...

Promocja książki
„Halny nad hałdami”

Książnica Cieszyńska zaprasza na promocję książki „Halny nad hałdami. Górale z pomocą dla powstańców śląskich”. Odbędzie się ona w czwartek, 17 marca 2022 r. o godz. 17.00, w siedzibie Książnicy. Autorami publikacji są Krzysztof Kiereś, Adam Kitkowski, Lech Krzyżanowski, Władysław Motyka, Miłosz Skrzypek i Józef Stec. Książka ukazała się w...

Białe kruki z biblioteki ks. Leopolda Jana Szersznika

W czwartek 3 marca 2022 roku o godz. 16.00 w Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się wernisaż wystawy pt. „Białe kruki z biblioteki ks. Leopolda Jana Szersznika”, prezentującej przechowywane w niej najcenniejsze druki i rękopisy. Okazją do jej zorganizowania jest przypadający w tym dniu jubileusz  275 rocznicy urodzin ks. Leopolda Jana Szersznika,...

Tajemnice XIX-wiecznego projektu Pałacu Saskiego w Warszawie

Książnica Cieszyńska zaprasza na prezentację zatytułowaną „Tajemnice XIX-wiecznego projektu Pałacu Saskiego w Warszawie”, która odbędzie się w dniu 25 lutego o godz. 17.00 w ramach cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”. Spotkanie zostanie poświęcone omówieniu prac konserwatorskich i restauratorskich, jakim dokument został poddany. Mulitimedialną prezentację przedstawi Łucja Brzeżycka,...

Ferie wśród starych książek

W lutym, w czasie ferii zimowych, Książnica Cieszyńska ponownie zaprasza wszystkich zainteresowanych, szczególnie zaś młodzież szkolną, do udziału w pokazach i warsztatach poświęconych dziejom książki, kulturze piśmienniczej i historii Śląska Cieszyńskiego. Zajęcia, ilustrowane pokazami zabytkowych książek, gazet, rękopisów i druków, wzbogacone multimedialnymi prezentacjami oraz nauką praktycznego korzystania ze zbiorów biblioteki,...

„Rechtor z Górek Wielkich” i wielki przyjaciel książki – Jan Broda i jego spuścizna w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

Książnica Cieszyńska zaprasza na prezentację zatytułowaną „Rechtor z Górek Wielkich i wielki przyjaciel książki – Jan Broda i jego spuścizna w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej”, która odbędzie się w piątek, 28 stycznia 2022 r. o godz. 17.00 w ramach cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”. Spotkanie odbędzie się w...

Kalendarze regionalne na 2022 rok – spotkanie promocyjne

W piątek, 17 grudnia o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się spotkanie promujące regionalne kalendarze Śląska Cieszyńskiego na 2022 r. W jego trakcie ma zostać zaprezentowanych dziewięć wydawnictw z obu stron granicznej Olzy. Treści najnowszych kalendarzy omówią ich redaktorzy. Uczestnicy spotkania będą też mieli okazję nabyć te...

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: twórca systemu idealizmu absolutnego

W najbliższy piątek, 10 grudnia 2021 r. o godz. 16.30, Książnica Cieszyńska zaprasza na dziesiąte i zarazem ostatnie spotkanie Akademii Filozoficznej zatytułowane „Georg Wilhelm Friedrich Hegel: twórca systemu idealizmu absolutnego”, które dotyczyć będzie syntetycznego omówienia podstaw systemu filozoficznego G. W. F. Hegla – niezmiernie wpływowego myśliciela, którego twórczość stanowi jednocześnie...