“Cieszyńscy Żołnierze Niepodległości” w Katowicach

Śląski Urząd Wojewódzki i Książnica Cieszyńska zapraszają na wernisaż wystawy  “Cieszyńscy Żołnierze Niepodległości”, który odbędzie się we wtorek 14 kwietnia o godz. 12:00 w westybulu na parterze gmachu Urzędu w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25. Ekspozycja prezentuje sylwetki 23 najbardziej zasłużonych dla walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1914-1947 żołnierzy wywodzących się ze Śląska Cieszyńskiego.

Po raz pierwszy wystawa „Cieszyńscy Żołnierze Niepodległości” została pokazana 19 września ubiegłego roku w ramach Obchodów 100-lecia Wymarszu Legionu Śląskiego i przez dwa miesiące można ją było oglądać na cieszyńskim Rynku. W tym roku planowany jest objazd ekspozycji po najważniejszych miejscowościach Śląska Cieszyńskiego. Zanim to jednak nastąpi, z inicjatywy radnego powiatu cieszyńskiego Krzysztofa Neściora i wicewojewody  śląskiego Piotra Spyry, wystawa trafi do stolicy województwa, gdzie prezentowana będzie do 30 kwietnia.

Ekspozycja jest pierwszą próbą zestawienia najbardziej zasłużonych dla walki o niepodległość Polski Ślązaków cieszyńskich. Obejmuje lata 1914-1947 i poświęcona została 23 postaciom., które prezentowane są w sposób daleki od schematów encyklopedycznych. Właściwa narracja przeplata się na wystawie z fragmentami materiałów źródłowych: wspomnień, raportów, opinii czy opracowań. Kiedy tylko istnieje taka możliwość, głos oddawany jest samym bohaterom ekspozycji. Ilustracją do biogramów są reprodukcje zdjęć, dokumentów, prywatnej korespondencji i innych materiałów, spośród których część po raz pierwszy została zaprezentowana publicznie.

W części biogramów obecne są również wątki bezpośrednio związane z dziejami Górnego Śląska, dlatego wystawa powinna okazać się interesująca także dla mieszkańców Katowic. Tylko kilka przykładów – jednym z jej bohaterów jest Tadeusz Michejda, znany nie tylko jako żołnierz Legionu Śląskiego, ale i czołowy przedstawiciel modernizmu w Polsce, projektant wielu budowli na Śląsku jak i w samych Katowicach, nazywany nawet „ojcem modernistycznych Katowic”. Jego brat Władysław prowadził z kolei jedną z najbardziej znanych kancelarii adwokackich w mieście w dwudziestoleciu międzywojennym. Również Paweł Musioł osiadł na Górnym Śląsku. Był nauczycielem w Tarnowskich Górach i Chorzowie. Prawdopodobnie jako pierwszy optował też za utworzeniem w regionie uniwersytetu. Kilka postaci prezentowanych na wystawie walczyło w powstaniach śląskich. Byli to Tadeusz Michejda, Franciszek Barteczek, Ludwik Skrzypek oraz Rudolf Halama.