“Cithara sanctorum” w domach cieszyńskich ewangelików

Książnica Cieszyńska zaprasza na prezentację zatytułowaną „Cithara sanctorum” w domach cieszyńskich ewangelików, która odbędzie się w piątek 29 października 2021 r. o godz. 17:00 w ramach cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”. Spotkanie, przygotowane przez Jolantę Sztuchlik i poświęcone niegdysiejszym właścicielom zachowanych w Książnicy Cieszyńskiej egzemplarzy “Cithara sanctorum”, uświetni Wyższobramski Chór Kameralny pod kierownictwem Piotra Sikory, który wykona pieśni pochodzące ze śpiewnika Jerzego Trzanowskiego.

 

 

“Cithara sanctorum” to zbiór pieśni religijnych połączony z modlitewnikiem napisany przez, pochodzącego z Cieszyna duchownego ewangelickiego, nauczyciela i poetę Jerzego Trzanowskiego (1592-1637). Odegrał on znaczącą rolę w rozwoju luteranizmu wśród słowiańskich narodów Europy Środkowej i dlatego zyskał miano słowiańskiego Lutra. Jego śpiewnik, wydany po raz pierwszy w 1636 roku w Lewoczy, był niezwykle popularny również na Śląsku Cieszyńskim. W czasach ciężkich prześladowań religijnych wraz z Biblią i postyllą stał się fundamentem pobożności w rodzinach ewangelickich. Korzystano z niego podczas tajnych nabożeństw w leśnych kościołach, w domach posługiwano się nim przy sprawowaniu prywatnej liturgii, a wśród prostego ludu był wsparciem przy nauce czytania. Traktowano go z ogromnym szacunkiem, zapisywano w nim najważniejsze fakty z życia rodziny i przekazywano z pokolenia na pokolenie. Pozostawione na jego kartach notatki rękopiśmienne, dedykacje i kroniki rodzinne potwierdzają fakt użytkowania śpiewnika przez ewangelików Śląska Cieszyńskiego. Osobom tym i znakom własnościowym pozostawionym przez nich na kartach, zachowanych w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej, egzemplarzy śpiewnika przyjrzy się bliżej Jolanta Sztuchlik podczas prelekcji pt. “Cithara sanctorum” w domach cieszyńskich ewangelików, która odbędzie piątek 29 października 2021 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej w ramach cyklu “Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”. Autorka prelekcji spróbuje również odpowiedzieć na pytanie kim byli “miłownik” książek Adam Fisek z Nawsia, stara Nogula z Godule, Adam Paola z Koszarzysk, czy Maryna Turoń z Tyry.

Spotkanie uświetni Wyższobramski Chór Kameralny pod kierownictwem Piotra Sikory, który wykona pieśni pochodzące ze śpiewnika Jerzego Trzanowskiego. Uczestników spotkania prosimy również o przyniesienie własnych egzemplarzy “Cithary sanctorum” i ich zaprezentowanie po zakończeniu wykładu.

Jolanta Sztuchlik