Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej – pokaz II.

Prawo kościelne, architektura, alchemia i inne  
– najstarsze rękopisy w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

Zgodnie z zapowiedzią złożoną w związku z otwarciem wystawy “Najstarsze, największe, najcenniejsze…”, w czwartek 8 stycznia 2015 r. o godz.17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej zorganizowana zostanie druga już prezentacja z cyklu “Cymelia i osobliwości”. Stworzy ona okazję do bliższego zapoznania się z kilkoma rzadko udostępnianymi zabytkami rękopiśmiennymi ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej. Autorzy prezentacji Anna Rusnok i Krzysztof Kleczek udzielą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób owe manuskrypty trafiły do cieszyńskiej biblioteki Leopolda Jana Szersznika. Spróbują za ich pośrednictwem odrobinę rozjaśnić “mroki średniowiecza”, wyjaśniając między innymi czym są dekretały, a także jakim tajemniczym rozrywkom już od czasów starożytnych oddawali się niektórzy władcy i wielu uczonych mężów. O losach cieszyńskiego klasztoru dominikanów da świadectwo jeden lekko osmalony rękopis, inny zaświadczy o tym, jak ważna była mrówcza praca średniowiecznych kopistów, utrwalających dla przyszłych wieków nie tylko literaturę swojego czasu, ale także najważniejsze dzieła starożytności.

Najstarsza książka w zbiorach Książnicy

 

Początek traktatu Witruwiusza o architekturze

 

Zbiór średniowiecznych tekstów alchemicznych, m. in. Rajmunda Lullusa i George’a Ripleya