Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej – pokaz III.

Kim był św. Ambroży, który święty jest patronem Internetu i o czym najchętniej czytano w średniowieczu?
− najstarsze książki drukowane w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej

W czwartek 22 stycznia 2015 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się trzecia prezentacja z cyklu „Cymelia i osobliwości”. W jej trakcie zaprezentowane zostaną najstarsze przechowywane Cieszynie druki, w tym również takie, które są jedynymi egzemplarzami w zbiorach polskich. Autorzy prezentacji Jolanta Sztuchlik i Krzysztof  Kleczek udzielą odpowiedzi na pytanie, jakie teksty najchętniej pisano i czytano w średniowieczu i kto zajmował się ich tworzeniem. Przybliżając sylwetki średniowiecznych autorów, uchylą rąbka tajemnicy okrywającej biografie niektórych świętych. Rozwikłają zagadkę pseudonimii i wyjaśnią, dlaczego średniowieczny święty został pod koniec XX wieku patronem Internetu. Wytłumaczą dlaczego najstarsze książki drukowane nazywamy inkunabułami i co je łączy z dziełami sztuki.

AMBROŻY, św. : De officiis libri tres. – Köln : Ulrich Zell, ok. 1470 ; 40
– najstarsza książka drukowana w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej,
jeden z czterech egzemplarzy zarejestrowanych w zbiorach polskich

 

IZYDOR Z SEWILLI św. : Etymologiae. – [Augsburg] : Günther Zainer, 19 XI 1472 ; 20
– najstarsza średniowieczna encyklopedia, jeden z czterech egzemplarzy zarejestrowanych w zbiorach polskich
Ius municipale Brunnense. – Nürnberg : Georg Stuchs, ok. 1498 ; 20
– najstarsze wydanie prawa miejskiego Brna – jedyny egzemplarz zarejestrowany w zbiorach polskich

 

JAKUB Z VORAGINE : Legenda aurea. – Nürnberg : Ant. Koberger, 11 VIII 1478 ; 2°
– najpopularniejszy średniowieczny zbiór utworów hagiograficznych