Cymelia i osobliwości ze zbiorów Ksiąznicy Cieszyńskiej – pokaz VII.

Co wspólnego mają ze sobą kolej koszycko-bogumińska
i struktura geologiczna Śląska Cieszyńskiego oraz jak powstaje globus?
− mapa geologiczna Hoheneggera i globus Jüttnera

W czwartek 26 marca o godz. 17.00 Książnica Cieszyńska zaprasza na siódmy pokaz z cyklu „Cymelia i osobliwości Książnicy Cieszyńskiej”, podczas którego przedstawione zostaną dwa najciekawsze obiekty kartograficzne pochodzące z księgozbioru Leopolda Jana Szersznika. W pierwszej części Jolanta Sztuchlik odpowie na pytanie, jak powstawała najstarsza geologiczna mapa Śląska Cieszyńskiego i kto przyczynił się do rozwoju przemysłu na terenie Księstwa Cieszyńskiego. Udzieli też informacji, w jakim celu i z czyjej inicjatywy powstała kolej koszycko-bogumińska. W drugiej części spotkania po raz pierwszy będzie można zobaczyć z bliska globus Josepha Juttnera, jeden z dwóch znanych z terenu Polski. Przedstawione zostaną ciekawostki związane z jego powstaniem, budową oraz losami. Uczestnicy spotkania dowiedzą się również, jak przebiegał proces konserwacji udokumentowany na fotografiach i usłyszą o trudnościach z nią związanych. Na temat największego cieszyńskiego globusa mówić będzie Łucja Brzeżycka.

Hohenegger, Ludwig: Geognostische Karte der Nord Karpathen in Schlesien
Und den angrenzenden Theilen von Maehren und Galizien. – Gotha : Justus Perthes, 1861
– najstarsza geologiczna mapa Śląska Cieszyńskiego

 

Ludwig Hohenegger (1807-1864) – niemiecki inżynier i geolog, badacz Beskidów, pionier przemysłu
na Śląsku Cieszyńskim, autor najstarszej geologicznej mapy Śląska Cieszyńskiego

 

Erdkugel von 2 Wiener Schuh im Durchmesser. – Wien: Joseph Jütner, 1839
– największy i najstarszy globus w Książnicy Cieszyńskiej