“Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” w 2016 r.

Fot. Piotr Broda

Cykl spotkań zatytułowanych „Cymelia i osobliwości Książnicy Cieszyńskiej” zainicjowany został w grudniu 2014 r., towarzysząc otwartej wówczas wystawie „Najstarsze, największe, najcenniejsze…”, prezentującej przechowywane w zbiorach biblioteki najciekawsze druki i rękopisy. Spore zainteresowanie, jakie wzbudziły przygotowane w ramach cyklu prezentacje, skłoniło Książnicę Cieszyńską do kontynuacji spotkań także po zamknięciu ekspozycji w kwietniu 2015 r. Poczynając od maja, cieszyńscy bibliofile i miłośnicy regionu co miesiąc spotykali się, aby poznawać kolejne interesujące obiekty ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej. W trakcie prezentacji mogli nie tylko z bliska przyjrzeć się unikalnym manuskryptom i drukom, na co dzień przechowywanym w ściśle chronionych strefach biblioteki, ale także wysłuchać ilustrowanych slajdami, a niekiedy także związanymi z danym dziełem utworami muzycznymi opowieści o okolicznościach powstania danego dzieła, jego losach i miejscu w historii i kulturze. Spotkania stanowiły także okazję do bezpośrednich rozmów i dyskusji z bibliotekarzami stale zajmującymi się ochroną, opracowaniem i udostępnianiem zasobów biblioteki. Nie ma zresztą powodów ukrywać, że indywidualne pasje i zainteresowania pracowników Książnicy nie pozostały bez wpływu na wybór tematyki poszczególnych prezentacji, stwarzając ich autorom szansę podzielenia się z uczestnikami spotkań własnymi odkryciami i doświadczeniami związanymi z badaniem omawianych dzieł.

Niesłabnąca uwaga, z jaką publiczność przyjmowała kolejne prezentacje, zdecydowała, że także w 2016 r. Książnica postanowiła kontynuować cykl „Cymelia i osobliwości”. Podobnie jak było to w roku minionym, także obecnie podczas spotkań pokazywane będą druki i rękopisy wyjątkowe, o zaliczeniu których do grupy cymeliów lub osobliwości decyduje nie tylko wartość, ale też ich cechy specyficzne odnoszące się czy to do formy i zawartości, czy też roli, jaką odegrały w dziejach kultury, zwłaszcza regionalnej. W każdym przypadku będą to druki i rękopisy, które bardzo rzadko opuszczają biblioteczne półki i prezentacje tworzyć będą wyjątkową okazję do bliższego ich poznania.

Tegoroczny cykl spotkań otworzy już w piątek 29 stycznia prezentacja zatytułowana „»Rzecz pożyteczna«. Najciekawsze kalendarze w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej”, która bezpośrednio nawiąże do trwającej aktualnie wystawy “Czas jest wszystkim. Kalendarze w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej od XVI wieku po współczesność”. Kolejne spotkania odbywać się będą w każdy ostatni piątek miesiąca o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej.

 

PROGRAM PREZENTACJI
Termin Autorzy prezentacji Tytuł prezentacji
29 stycznia Jolanta Sztuchlik,
Wojciech Święs
„Rzecz pożyteczna”. Najciekawsze kalendarze w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej
26 lutego  Halina Morawiec  Najpopularniejsze śląskie śpiewniki kościelne dawniej i dziś
18 marca  Jolanta Sztuchlik  „Wierność Bogu i cesarzowi…”. W 300 lat od wydania najstarszej polskiej książki cieszyńskiej
29 kwietnia  Anna Rusnok  „Ludzie listy piszą…” Najstarsze listy cieszyńskich chłopów
27 maja  Małgorzata Szelong  „Bogato zaopatrzony skład i nakład bardzo pięknych i tanich książek”. Dorobek wydawniczy cieszyńskiej księgarni Edwarda Feitzingera
24 czerwca  Anna Fedrizzi-Szostok  Pierwsze nowożytne kompendium wiedzy o sztuce w ujęciu Joachima von Sandrarta. O konserwacji „Teutsche Akademie”
29 lipca  Krzysztof Kleczek  W poszukiwaniu źródeł Nilu, na Cypr i w góry Iranu. Najciekawsze opisy podróży i badań Teodora Kotschego
26 sierpnia  Łucja Brzeżycka  Ile można stracić, ile odzyskać? O konserwacji zespołu Archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
30 września  Wojciech Święs  „W dowód najgłębszej czci”. Najcenniejsze dedykacje w księgozbiorze Józefa Ignacego Kraszewskiego
28 października  Krzysztof Szelong  O największej XVII-wiecznej bibliotece szlacheckiej na Śląsku Cieszyńskim i jej niepozornym właścicielu
25 listopada  Rafał Cholewa  „Prawdziwe poznanie jest klejnotem“. Wydawnictwa ezoteryczne na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918-1939
30 grudnia  Krzysztof Kleczek  „Zrób to sam”. Najsłynniejsza polska seria poradników technicznych z okresu międzywojennego była wydawana w Cieszynie!