„Dialog kolorów” – Książnica Cieszyńska zaprasza na spotkanie z poezją Marka Słowiaczka

Książnica Cieszyńska zaprasza na spotkanie promujące „Dialog kolorów” – nowy tomik poezji Marka Słowiaczka. Znany zaolziański poeta zaprezentuje go cieszyńskim pasjonatom poezji w piątek, 18 listopada 2022 r. o godz. 17.00, w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej.

Granica państwowa, która od ponad stu lat dzieli Śląsk Cieszyński, mocno nadwątliła więzi łączące Polaków z obu stron Olzy. Poważnie zredukowała też wzajemną wiedzę obu społeczności o sobie nawzajem. Region o wielowiekowej historii i silnej tożsamości kulturowej uległ rozbiciu i procesowi temu nie oparła się również tworzona na Śląsku Cieszyńskim literatura. Twórczość polskich pisarzy i poetów żyjących w Republice Czeskiej – poza wąskim kręgiem specjalistów – jest współcześnie w Polsce niezauważana i niemal zupełnie nieznana. Podobnie jak historia polskiej społeczności na Zaolziu oraz jej wysiłki zmierzające do zachowania tożsamości narodowej. Starając się choć w drobnej części wypełnić ową „medialną” białą plamę Książnica Cieszyńska zaprasza na spotkanie autorskie z Markiem Słowiaczkiem, poetą z Boconowic, a zarazem prezesem tamtejszego Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

W swej rodzinnej miejscowości Marek Słowiaczek (rocznik 1976) udziela się jako działacz społeczny, organizując liczne imprezy kulturalne. Ten polonista z wykształcenia, zawodowo związany z redakcją czeskocieszyńskiego „Głosu”, zadebiutował jako poeta w 2014 r. „Dialog kolorów” to jego trzeci zbiór wierszy (po tomiku poetyckim „Cisza skrzydeł” oraz zbiorze prozy poetyckiej „Różnolitość”). Tym razem autor stawia na modny obecnie minimalizm, choć jego twórczość charakteryzuje się także daleko idącym uniwersalizmem oraz chęcią oderwania od twórczości regionalnej. W swych utworach Słowiaczek stara się „zatrzymać chwilę”. Zwraca też uwagę na piękno ulotnego drobiazgu. Na tworzony przez niego poetycki obraz składa się jednak przede wszystkim wnikliwa refleksja nad otaczającym nas światem wartości.

W „Dialogu kolorów” – podobnie jak w poprzednich publikacjach – ciekawym uzupełnieniem zaprezentowanych treści jest grafika. Tym razem Marek Słowiaczek zaprosił do współpracy utalentowaną artystkę Danielę Kondziołkę z Piotrowic koło Karwiny, absolwentkę Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie, a obecnie studentkę socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stworzyła ona intrygujące, symboliczne rysunki i był to dla niej debiut ilustratorski.

Wydawcą „Dialogu kolorów” jest Kongres Polaków w Republice Czeskiej. Publikacja została dofinansowana przez działający przy Kongresie Polaków Fundusz Rozwoju Zaolzia. Jej cieszyńska promocja odbędzie się w piątek, 18 listopada 2022 r., o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie.  Marek Słowiaczek będzie wówczas nie tylko odpowiadał na pytania, ale przeczyta też swe wybrane utwory. Na miejscu będzie można ponadto zakupić najnowszy tomik poezji Zaolzianina oraz poprzednie poetyckie wydawnictwa jego autorstwa.