(Cieszyn Library)
Książnica Cieszyńska
ul. Mennicza 46
43-400 Cieszyn
tel.: +33 851 3841
fax +33 851 3845

email: ksiaznica@kc-cieszyn.pl

(Director) Dyrektor
tel.: +33 851 38 40
fax: +33 851 38 45
email: k.szelong@kc-cieszyn.pl

(Accounting and Financial Sections)
Sekcja Finansowo-Księgowa

tel/fax: +33 851 38 45
email: ksiegowosc@kc-cieszyn.pl

(Administrative and Economic Section)
Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

tel/fax: +33 851 38 45
email: administracja@kc-cieszyn.pl

(Department of Protection and Conservation)
Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów

tel.: +33 851 38 47, +33 851 38 46
fax: +33 851 38 45
email: konserwacja@kc-cieszyn.pl

(General Reading Room)
Czytelnia Ogólna

tel.: +33 851 38 42
fax: +33 851 38 45
email: gromadzenie@kc-cieszyn.pl

(Department of Gathering, Cataloguing and Sharing Collections)
Dział Gromadzenia, Opracowania
i Udostępniania Zbiorów

tel.: +33 851 38 41
fax: +33 851 38 45
email: gromadzenie@kc-cieszyn.pl

(Special Collections Reading Room)
Czytelnia Zbiorów Specjalnych

tel.: +33 851 38 43
fax: +33 851 38 45
email: zbioryspecjalne@kc-cieszyn.pl

(Special Collections Department)
Dział Zbiorów Specjalnych

tel.: +33 851 38 43
fax: +33 851 38 45
email: zbioryspecjalne@kc-cieszyn.pl

(Gallery) Galeria
tel.: +33 851 38 41
fax: +33 851 38 45
email: gromadzenie@kc-cieszyn.pl