Ferie wśród starych książek

W czasie nadchodzących ferii zimowych Książnica Cieszyńska zaprasza wszystkich zainteresowanych, szczególnie zaś młodzież gimnazjalną i licealną do udziału w pokazach i warsztatach poświęconych dziejom książki, kulturze piśmienniczej i historii Śląska Cieszyńskiego. Zajęcia ilustrowane pokazami zabytkowych rękopisów i druków, wzbogacone  multimedialnymi prezentacjami oraz nauką praktycznego korzystania ze zbiorów biblioteki, odbywać się będą w dniach 04-13 lutego 2015 r. siedzibie Książnicy Cieszyńskiej, przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie. Udział w pokazach i warsztatach jest bezpłatny.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 11.00. Jednorazowo nie może uczestniczyć więcej, niż 20 osób. W przypadku zwiększonego zainteresowania określonymi zajęciami, możliwe jest ich powtórzenie w innym terminie po uzgodnieniu go z prowadzącym bibliotekarzem lub konserwatorem. Indywidualni uczestnicy powinni swoją obecność zaanonsować co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć w Czytelni Ogólnej Książnicy Cieszyńskiej. Opiekunowie grup zorganizowanych proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie terminu udziału w zajęciach pod nr. tel. +33 851 38 42 (w godz. 10.00-18.00), lub e-mailem: swies(at)kc-cieszyn.pl. Udział w co najmniej pięciu lekcjach uprawnia ich Uczestników do otrzymania nadawanego przez Książnicę Cieszyńską indywidualnego „Certyfikatu młodego znawcy dawnej książki”.

 

Harmonogram pokazów i warsztatów

 

04.02.2015 (środa) – Czym jest i czym zajmuje się  Książnica Cieszyńska? (prowadzenie Wojciech Święs, tel. +33 851 39 42)

Prezentacja pozwalająca uzyskać odpowiedzi na pytania: Skąd w Cieszynie wzięły się stare książki? Jaką mają wartość? Czy współcześnie mogą być użyteczne? Po co powołano Książnicę Cieszyńską i czym zajmują się jej pracownicy? Czy trzeba być naukowcem, żeby znaleźć w Książnicy coś interesującego dla siebie?

05.02.2015 (czwartek) – „Nasz drogi święty skarb” (prowadzenie Wojciech Grajewski, tel. +33 851 38 42)

Zwiedzenie Książnicy Cieszyńskiej pretekstem do opowieści o czasach minionych i bogactwie kulturowym Śląska Cieszyńskiego, jego skarbach i tajemnicach. Zajęcia, adresowane głównie do młodych odbiorców i poświęcone prezentacji poszczególnych księgozbiorów wchodzących w skład Książnicy Cieszyńskiej, odsłoni przed uczestnikami nieznany świat zabytkowych rękopisów, starych druków, map, rycin o europejskiej wartości.

06.02.2015 (piątek) – Jak korzystać ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej (prowadzenie Halina Morawiec, tel. +33 851 38 41)

Warsztaty w przystępny sposób przybliżające wiedzę o korzystaniu ze zbiorów bibliotecznych (nie tylko Książnicy Cieszyńskiej) i pozwalające zyskać umiejętność posługiwania się bibliografiami, katalogami, komputerowymi bazami danych, zasobami cyfrowymi itd. Uczestnicy warsztatów zdobędą kompetencje niezbędne przy prowadzeniu kwerend oraz pisaniu referatów, prac semestralnych, magisterskich.

09.02.2015 (poniedziałek) – Od pergaminu do e-booka (prowadzenie Jolanta Sztuchlik, tel. +33 851 38 44)

Przystępna, bogato ilustrowana i odwołująca się do zbiorów Książnicy Cieszyńskiej prezentacja poświęcona historii książki od starożytności aż po czasy współczesne. Uczestnicy zajęć zapoznają się z rolą książki w historii naszej cywilizacji oraz wpływem, jakie na jej znaczenie w życiu jednostki i społeczeństwa wywierały zmiany w formie (pismo, materiał piśmienniczy, zdobnictwo, oprawa etc.) oraz obiegu. Wspólnie poszukiwać będą tego, co w książce, mimo upływu wieków, pozostało niezmienne….

10.02.2015 (wtorek) – Warsztaty kaligrafii czyli sztuka pięknego pisania (prowadzenie Anna Rusnok, tel. +33 8511 38 43)

Pisanie ręczne, a zwłaszcza pisanie piórem, w dzisiejszych czasach staje się czynnością coraz bardziej egzotyczną. W dobie powszechnego stukania w klawisze komputerów, ekrany tabletów czy smartfonów chcemy zaprosić chętnych w podróż w przeszłość, do czasów, gdy ręczne pisanie było czynnością niezbędną do utrwalania i przekazywania informacji, a piękne pisanie sztuką i przywilejem ludzi najlepiej wykształconych. Pokażemy różne rodzaje pisma – od średniowiecznego po współczesne – i umożliwimy uczestnikom spróbowania swoich sił w kaligrafii – sztuce nie tylko wyrabiającej cierpliwość i koncentrację, ale także  wpływającej ogólnie korzystnie na pracę umysłu!

11.02 2015 (środa) –   Ekslibrisy i dedykacje w teorii oraz praktyce (prowadzenie Wojciech Święs, tel. +33 851 39 42)

Superekslibris, ekslibris, pieczęć, adnotacja i inne. O rodzajach znaków własnościowych umieszczanych w książkach. O tym kto i dlaczego je stosował. Jakie znaki znajdziemy w książkach z biblioteki królewskiej a jakie – w książkach z domu chłopskiego? Czego można się dowiedzieć o ludziach, właścicielach starej książki, a także o wpływie, jaki wywierała na swoich czytelników, odczytując ślady, jakie w niej pozostawiono? Po krótkiej wyprawie w przeszłość ekslibrisu i dedykacji wraz z zaprezentowaniem najciekawszych egzemplarzy znaków własnościowych ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej, nastąpi część warsztatowa – uczestnicy sami staną przed wyzwaniem zaprojektowania własnego ekslibrisu. 

12.02.2015 (czwartek) – Szlachta cieszyńska – tajemnice warsztatu heraldyka i genealoga (prowadzenie Krzysztof Kleczek, tel. 33 851 38 44)

Jakie rody szlacheckie żyły na Śląsku Cieszyńskim? Co po nich pozostało? Czym zajmują się genealodzy, a czym heraldycy? Jakie źródła są pomocne w badaniach nad przeszłością stanu szlacheckiego oraz poszczególnych rodów? Jak rozpocząć prace nad zrekonstruowaniem historii własnej rodziny?

13.02.2015 (piątek) – Konserwacja dawnej książki (prowadzenie Łucja Brzeżycka, tel. +33 851 38 47)

Prezentacja wprowadzająca w tematykę ochrony zabytkowych kolekcji książkowych oraz ich konserwację i naprawę. W trakcie zwiedzania pracowni introligatorskiej przedstawione zostaną podstawowe mechanizmy ochrony zbiorów oraz działania introligatora. W pracowniach konserwatorskich zobaczyć będzie można zniszczone książki, zaprezentowane zostaną też wybrane etapy procesu ich konserwacji, w tym maszynowe uzupełnianie ubytków w konserwowanych kartach.