Genius loci – Cieszyn jako punkt odniesienia w życiu i działalności Romana Dyboskiego

W piątek 18 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się wykład dr. hab. Tomasza Pudłockiego (UJ) poświęcony postaci zapomnianego uczonego o cieszyńskim rodowodzie, anglisty i amerykanisty Romana Dyboskiego (1883-1945)

 

Tomasz Pudłocki, dr hab. nauk humanistycznych ze specjalności historia kultury, nauki i wychowania, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Collegium Invisibile w Warszawie. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (2012/2013) oraz Fundacji Fulbrighta (2015/2016). Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (2011–2013). Kierunki badań: historia społeczno-kulturowa Galicji, historia kobiet XIX i XX wieku, polsko-brytyjskie i polsko-amerykańskie relacje intelektualne. Publikacje: Ambasadorzy idei. Wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918–1939, Kraków 2015; Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867–1939, Kraków 2009; redaktor naukowy (wraz z K. Sierakowską), Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2013.