Jak najdalej od polityki

W piątek, 20 stycznia 2012 r. w Książnicy Cieszyńskiej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Zaolzie teraz”. Tym razem publiczność, która szczelnie wypełniła salę konferencyjną biblioteki, miała możliwość wysłuchać rozmowy z proboszczem parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania „Na Niwach” w Czeskim Cieszynie, ks. seniorem Boogusławem Kokotkiem. Rozmowę, zatytułowaną “Jak najdalej od polityki”, przeprowadził red. Krzysztof Marciniuk, dziennikarz od 25 lat związany z „Głosem Ziemi Cieszyńskiej”. Charyzmatyczny kaznodzieja, znany i ceniony przez zaolziańskich Polaków niezależnie od ich konfesyjnej przynależności, podczas spotkania dał się poznać także jako znakomity, obdarzony aktorskimi talentami gawędziarz. Jego obfitująca w anegdoty opowieść o własnych losach pozwoliła słuchaczom odczuć atmosferę, w jakiej przyszło żyć i działać polskim ewangelikom na Zaolziu w okresie komunizmu, a także w ostatnim dwudziestoleciu, boleśnie naznaczonym przez rozłam, jaki na tym terenie dokonał się w łonie kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ks. B. Kokotek nie uchylił się też przed dokonaniem oceny kondycji polskiej społeczności na Zaolziu, działalność na rzecz której przez całe życie starał się łączyć z posługą duszpasterską. W jego opinii, mimo pesymistycznych prognoz, do formułowania których skłaniać zdają się wyniki ostatniego spisu powszechnego, nie ma powodów do niepokoju. Polskość kryje się bowiem w zaolziańskich duszach, a nie w statystykach. I właśnie te ostatnie refleksje wywołały najżywszą bodaj reakcję ze strony uczestników spotkania, którzy wzięli udział w dyskusji, jaka wywiązała się na jego zakończenie. Wyrazić można tylko żal, że mimo wielu podniesionych przez nich interesujących wątków, ograniczenia czasowe sprawiły, iż dyskusja szybko musiała dobiec końca. Ufać tylko można, iż zapis video, w postaci którego spotkanie zostało zarejestrowane, a który już niebawem stanie się dostępny w Internecie, da asumpt do kontynuowania wymiany myśli zarówno na forum publicznym, jak w prywatnych kręgach.

Kolejne spotkanie w zaolziańskim cyklu odbędzie się w Książnicy Cieszyńskiej w piątek 17 lutego 2012 r. o godz. 17.00. Jego bohaterem będzie Janusz Klimsza, reżyser Teatru Narodowego Morawsko-Śląskiego w Ostrawie, aktor i twórca teatralny. Spotkanie zatytułowane „Na zaolziańskiej scenie” moderować będzie Łukasz Klimaniec, dziennikarz „Dziennika Zachodniego”. Zapraszamy!.

Relacje medialne:
Nie zamierzam jeszcze odpoczywać
Mniej oglądać się na statystyki i zamazane tablice
Nie wierzę w statystyki
Jak najdalej od polityki, czyli…
”Zaolzie teraz” – spotkanie z ks. seniorem Bogusławem Kokotkiem

Rozmowa z red. Krzysztofem Marciniukiem w “Kwadransie Polskich Aktualności
Jak najdalej od polityki
Czas dla Zaolzia

 

 

Ks. BOGUSŁAW KOKOTEK

– duchowny ewangelicki narodowości polskiej, przez blisko dwadzieścia lat sprawował urząd proboszcza parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania „Na Niwach” w Czeskim Cieszynie. Jako pastor dał się poznać na wielu płaszczyznach życia kościelnego i społecznego. Jest człowiekiem o wyjątkowo bogatej osobowości, którą w dużej mierze kształtowały wydarzenia na Zaolziu i w Republice Czeskiej, w okresie Praskiej Wiosny i Aksamitnej Rewolucji. W życiorysie księdza Bogusława Kokotka odnalazłem nie tylko wiele zaskakujących zwrotów, ale również… duszę człowieka renesansu. Zawirowania polityczne sprawiły, że świeżo upieczony absolwent Gimnazjum Polskiego wybrał studia teologiczne, choć jego marzeniem – tu uchylę rąbka tajemnicy była… zawodowa scena, a w drugiej kolejności zawód nauczyciela. Jego losami, co pastor otwarcie przyznaje, pokierował jednak Bóg.
Ksiądz Bogusław Kokotek znany i ceniony jest w środowisku, jako człowiek mediów: redaktor, radiowiec i dziennikarz telewizyjny. Ma własne programy na antenie  Czeskiego Radia w Ostrawie oraz w Telewizji Lokalnej w Trzyńcu. Przez kilkanaście lat redagował miesięcznik „Przyjaciel” – oficjalne pismo Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania, wydawał „Kalendarz Ewangelicki” i współtworzył „Śpiewnik Ewangelicki” dla wyznawców luteranizmu w Polsce i Czechach. Od jesieni ubiegłego roku ksiądz senior Bogusław Kokotek jest na emeryturze, co w jego przypadku oznacza ni mniej ni więcej, tylko jeszcze większą aktywność na społecznej niwie, gdyż misja ekumeniczno-patriotyczno-narodowościowa na Zaolziu ciągle trwa…

Krzysztof Marciniuk

 

Dotychczas w ramach cyklu “Zaolzie teraz” odbyło się spotkanie z Anielą Kupiec, zatytułowane:
“Komu się kłaniać, mamo?”

 

Fotorelacja ze spotkania z ks. sen. Bogusławem Kokotkiem