Jeżeli myślę Śląsk Cieszyński, to myślę o…

We wtorek, 4 maja 2010 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbył się wernisaż wystawy “Jeżeli myślę Śląsk Cieszyński, to myślę o…”, stanowiącej pokłosie konkursu fotograficznego pod tym samym tytułem, zorganizowanego wspólnie przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej oraz Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie i dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński. Wystawę w Ksiaznicy Cieszyńskiej zwiedzać można do 23 maja.

Przedstawione na wystawie prace ukazują Śląsk Cieszyński widziany „okiem” (obiektywem) zarówno jego mieszkańców, jak i osób spoza jego obszaru, mieszających zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie granicy. Tematyka i różnorodność nadesłanych zdjęć świadczą o tym, że każdy z ich autorów inaczej postrzega ten bogaty, zróżnicowany kulturowo i krajobrazowo obszar środkowej Europy. Ukazują one zarówno życie codzienne jego mieszkańców, krajobraz, architekturę, sferę sacrum oraz niepowtarzalny klimat niektórych zakątków. Organizatorzy wystawy liczą, że zaprezentowane fotografie mają dla zwiedzających nie tylko wartość estetyczną, ale także wzbogacą ich wiedzę i wyobrażenia na temat Śląska Cieszyńskiego oraz przyczynią się do przyjęcia przez nich postaw otwartości i tolerancji w społeczności wielokulturowej. Międzynarodowy charakter wystawy skłania jej organizatorów do zaprezentowania jej po obu stronach Olzy (Těšínské Divadlo w Czeskim Cieszynie, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, Książnica Cieszyńska w Cieszynie). Dzięki temu może ona nie tylko dotrzeć do licznego grona mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, ale również stać się szansą do podjęcia współpracy pomiędzy polskimi i czeskimi instytucjami społeczno-kulturalnymi.

Dodaj komentarz