Kalendarze regionalne na 2022 rok – spotkanie promocyjne

W piątek, 17 grudnia o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się spotkanie promujące regionalne kalendarze Śląska Cieszyńskiego na 2022 r. W jego trakcie ma zostać zaprezentowanych dziewięć wydawnictw z obu stron granicznej Olzy. Treści najnowszych kalendarzy omówią ich redaktorzy. Uczestnicy spotkania będą też mieli okazję nabyć te z omawianych tytułów, które już ukazały się drukiem.

 

Grudzień to miesiąc, na który co roku oczekuje wielu miłośników Śląska Cieszyńskiego. To właśnie wtedy na lokalnym rynku wydawniczym pojawiają się bowiem regionalne kalendarze. Co ciekawe, tradycja ich ukazywania się liczy już sobie w naszym regionie 165 lat. Pierwszy polskojęzyczny „Kalendarz Cieszyński dla Katolików i Ewangelików” Pawła Stalmacha został wydany już w 1857 r.

Niegdyś coroczne kalendarze były w powszechnym użyciu. Współcześnie ich ukazywanie się stanowi o specyfice naszego regionu, będąc zarazem jedną z pieczołowicie kultywowanych tradycji. Obecnie na Śląsku Cieszyńskim, po obu stronach Olzy, ukazuje się dziewięć dorocznych kalendarzy. We wszystkich można znaleźć przystępnie napisane opracowania na temat lokalnej historii, wspomnienia, twórczość literacką (także gwarową) czy teksty poruszające współczesne zagadnienia. Prezentowane są ciekawe postaci, relacjonowane ważne wydarzenia, prezentowane lokalne organizacje i instytucje. Nie brakuje wspaniałych zdjęć, zarówno archiwalnych jak i współczesnych.

Tradycją stały się też organizowane w Książnicy Cieszyńskiej grudniowe spotkania promocyjne poświęcone regionalnym kalendarzom. Wprawdzie w ubiegłym roku pandemia COVID-19 spowodowała, że wydarzenie to nie doszło do skutku, w tym roku jednak odbędzie się ono już po raz ósmy.

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z kompletem periodyków na rok 2022 oraz wysłuchania, co o zawartości poszczególnych tytułów mają do powiedzenia ich redaktorzy. Moderatorem rozmowy, którą zaplanowano w ścisłym rygorze sanitarnym, będzie Witold Kożdoń.  W trakcie wydarzenia mają zostać zaprezentowane: „Kalendarz Cieszyński”, „Kalendarz Śląski”, „”Kalendarz Beskidzki”, „Kalendarz Ustroński”, „Kalendarz Miłośników Skoczowa”, „Kalendarz Goleszowski”, „Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa”, „Kalendarz Ewangelicki” oraz „Kalendarz Ewangelicki – Evangelický kalendář”.