Kalendarze regionalne na rok 2020 – spotkanie promocyjne

W piątek 20 grudnia o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się spotkanie promocyjne poświęcone regionalnym kalendarzom na rok 2020. Zaprezentowanych zostanie łącznie dziewięć wydawnictw, o których będą mówić ich redaktorzy: Monika Niemiec (Kalendarz Ustroński), Angelika Ogrocka (Kalendarz Miłośników Skoczowa), ks. Jerzy Below (Kalendarz Ewangelicki), ks. Janusz Kożusznik (Kalendarz Ewangelicki – Evangelický kalendář), Tomasz Lenkiewicz (Kalendarz Goleszowski), Józef Michałek (Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa), Jan Picheta (Kalendarz Beskidzki), Marian Siedlaczek (Kalendarz Śląski) oraz Wojciech Święs (Kalendarz Cieszyński). Uczestnicy spotkania będą mieli okazję nabyć te z omawianych tytułów, które już ukazały się drukiem.

Końcówka listopada i grudzień każdego roku to na Śląsku Cieszyńskim czas, na który wyczekuje wielu miłośników regionu. To właśnie wtedy bowiem w księgarniach pojawiają się kalendarze, których aktualnie na terenie Śląska Cieszyńskiego (po obydwu stronach Olzy) ukazuje się dziewięć. Poczytne jak za dawnych lat, kiedy stanowiły podstawowe źródło informacji w pozbawionym jeszcze nowoczesnych mediów świecie (pierwszy cieszyński kalendarz ukazał się w 1857 r.). Przepełnione tekstami na temat regionalnej historii i etnografii, religii, wspomnieniami, ciekawostkami, poezją i prozą (także gwarową) czy sprawozdaniami z życia miejscowych organizacji. Okraszone kolorowymi zdjęciami i nieraz oryginalnymi dodatkami mającymi zachęcić czytelników do sięgnięcia po nie. Podobnie jak nazwiska uznanych autorów, wśród których można znaleźć wielu zaliczanych do najlepszych aktualnie piór Śląska Cieszyńskiego. Podane często w atrakcyjnej, dopracowanej oprawie. Stanowiące o kulturowej specyfice regionu, będącego bodaj jedynym w Polsce, gdzie zwyczaj wydawania kalendarzy nie stracił na popularności.

Organizowanie w Książnicy Cieszyńskiej spotkań promocyjnych poświęconych regionalnym kalendarzom wydanym na Śląsku Cieszyńskim stało się już tradycją – w 2019 r. prezentacja taka odbędzie się po raz siódmy. Wydarzenie będzie okazją do zapoznania się za jednym zamachem z kompletem periodyków na rok 2020 oraz wysłuchania, jak zawartość poszczególnych tytułów referują ich redaktorzy. Warto zaznaczyć również, że dla części roczników będzie to pierwsza publiczna prezentacja – tak jest m.in. w przypadku wydawanego przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej „Kalendarza Cieszyńskiego”, spora część zawartości którego poświęcona została pamięci zmarłego w 2019 r. Mariusza Makowskiego (przewodniczącego kolegium redakcyjnego periodyku od 2011 r.) oraz zmarłego rok wcześniej Tadeusza Kopoczka (wieloletniego redaktora technicznego periodyku).

Moderatorem spotkania, które potrwa około 75 minut, będzie Wojciech Święs. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Portal OX.PL oraz „Głos. Gazeta Polaków w Republice Czeskiej”.