Kalendarze regionalne na rok 2023 – spotkanie promocyjne

Książnica Cieszyńska zachęca do udziału w spotkaniu promującym kalendarze regionalne Śląska Cieszyńskiego na 2023 r. Odbędzie się ono w piątek, 16 grudnia 2022 r., o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie.

Organizowane przez Książnicę Cieszyńską grudniowe spotkania poświęcone regionalnym kalendarzom, jakie ukazują się na Śląsku Cieszyńskim, stały się już tradycją. W tym roku wydarzenie odbędzie się po raz dziewiąty. W jego trakcie zostaną zaprezentowane wydawnictwa z obu stron granicznej Olzy, a ich zawartość przybliżą szefowie i członkowie zespołów redakcyjnych. Uczestnicy będą zaś mieli okazję do nabycia tych z omawianych tytułów, które już ukazały się drukiem. Końcówka roku to bowiem czas, gdy od półtora wieku ukazują się na Śląsku Cieszyńskim regionalne kalendarze. Pierwszy polskojęzyczny „Kalendarz Cieszyński dla Katolików i Ewangelików” Pawła Stalmacha został wydany w 1857 r. i od tego momentu wydawnictwa te niezmiennie cieszą się nad Olzą popularnością. Niegdyś były one w powszechnym użyciu, dziś – mimo że czasy się zmieniają – ich ukazywanie się nadal stanowi o specyfice naszego regionu, będąc zarazem pieczołowicie kultywowaną tradycją.

Obecnie na Śląsku Cieszyńskim, po obu stronach Olzy, wydawanych jest dziewięć dorocznych kalendarzy. We wszystkich można znaleźć przystępnie napisane opracowania na temat lokalnej historii, wspomnienia, twórczość literacką (także gwarową) teksty poruszające współczesne problemy i zagadnienia. Prezentowane są ciekawe postaci, relacjonowane ważne wydarzenia, prezentowane lokalne organizacje i instytucje. Nie brakuje pięknych zdjęć, zarówno archiwalnych jak i współczesnych.

Doceniając wartość regionalnych Kalendarzy Śląska Cieszyńskiego 16 grudnia Książnica Cieszyńska zaprosiła w swe progi przedstawicieli dziewięciu takich wydawnictw: „Kalendarza Cieszyńskiego”, „Kalendarza Śląskiego”, „Kalendarza Beskidzkiego”, „Kalendarza Ustrońskiego”, „Kalendarza Miłośników Skoczowa”, „Kalendarza Goleszowskiego”, „Kalendarza z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa” oraz „Kalendarzy Ewangelickich” wydawanych po polskiej i czeskiej stronie granicy. Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Zapraszamy.