Kobiety mniej znane – Helena Michejdowa w świetle spuścizny Józefa Michejdy

Helena Michejdowa jako młoda mężatka wraz z mężem Józefem i dwoma synami, Bogusławem i Józefem - zdjęcie z początku 1901 r.

W piątek 28 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się kolejna prezentacja w ramach cyklu „Cymelia i osobliwości w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej”. Spotkanie zostanie poświęcone postaci Heleny Michejdowej z domu Rusz. Poprowadzi je dr Aleksandra Golik-Prus.

Helena Michejdowa z domu Rusz (urodzona 03.05.1878 w Wędryni, zmarła 10.06.1944 w Nydku) przez całe życie z poświęceniem pełniła dwie role: żony oraz matki. I być może nie zapisała się w świadomości potomnych zgłoskami wielkimi, za to z całą pewnością solidnymi. Takie zaś postaci zarówno w niespokojnych, przełomowych dla narodu czasach, jak i w okresach zdawałoby się bezpiecznych, stanowią ostoję spokoju i tradycyjnych wartości. Dzięki temu nie tylko ongiś stanowiła doskonałe uosobienie wzoru matki i żony, ale również może stać się nim obecnie. Całe bowiem spektrum trudności, jakie przyszło jej rozwiązywać oraz sposób, w jaki tego dokonywała, budzić musi najwyższy podziw i chęć naśladowania. Matka siedmiorga dzieci, z których dwoje zmarło w wieku dziecięcym, potrafiła stworzyć Rodzinę w żmudnym procesie scalania całości z rozproszonych części i ujednolicania różnic, czego żywym dowodem stały się jej dzieci, kontynuujące wszczepione zasady w swoim dalszym życiu prywatnym i zawodowym. Dała więc najlepszy przykład tego, że to „zwykli rodzice” stanowią fundament rodziny i to na nich spoczywa cała odpowiedzialność za losy dzieci, a przez to i kraju. Prezentacja osoby Heleny Michejdowej da również asumpt do szkicowego przedstawienia pozostałych członków jej Rodziny, z którymi przez całe życie była jak najściślej związana jako najważniejsza osoba integrująca życie rodzinne.